Rosenkransen

Ordet rosenkranskommer av latinets rosarium, som betyder rosenträdgård eller rosengirland, ochär en älskad katolsk bönedevotion. Namnet syftar på det radband som hjälperbedjaren att hålla reda på var i bönen man befinner sig och för också tankentill att man överräcker “bönerosor” till jungfru Maria.

Samtidigt som manber de muntliga bönerna så betraktar man olika centrala händelser i Jesu liv.Dessa händelser kallas mysterier. De traditionella 15 mysterierna (Glädjens,Smärtans och Härlighetens mysterier) fastslogs, baserad på en lång tradition,av påven Pius V på 1500- talet. Den helige påven Johannes Paulus II lade tillLjusetsmysterium år 2002.

Enligttraditionen visade sig jungfru Maria år 1214 i Prouille för den heligeDominikus och överlämnade Rosenkransen.

Kulorna pårosenkransen är en hjälp att samla tankarna och återvända till bönen var man änbefinner sig. Man kan be rosenkransen var man går, står eller ligger. Man kanbe den muntligt, meditativt eller kontemplativt.

Den som tar tillvana att dagligen be åtminstone en hemlighet vänjer sig vid att vara hos Jesustillsammans med vår moder. 

Efter trosbekännelsen läsesFader vår och 3 gånger bönen Var hälsad Maria med följande

tillägg efter ordet Jesus:

+ som förökar i oss tron

+ som styrker i oss hoppet

+ som upptänder i oss kärleken

…Avslutas med Ära vare Fadern

< oktober 2020 >
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 oktober

24 okt -

Temadag om rosenkransen med SUK Väst!

24 okt 15:00 - 18:00

Heldag med MJUK och SLUK!

24
25
26
27
28
29
30
31
1
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
BILDA