< juni 2016 >
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 juni

10 jun - 12 jun

Riksreträtt på Marielund!

10 jun - 12 jun

Riksläger om tro och vetande!

10
11 juni

10 jun - 12 jun

Riksreträtt på Marielund!

10 jun - 12 jun

Riksläger om tro och vetande!

11 jun - 15 jun

SUK Sydösts barnläger!

11
12 juni

10 jun - 12 jun

Riksreträtt på Marielund!

10 jun - 12 jun

Riksläger om tro och vetande!

11 jun - 15 jun

SUK Sydösts barnläger!

12
13 juni

11 jun - 15 jun

SUK Sydösts barnläger!

13
14 juni

11 jun - 15 jun

SUK Sydösts barnläger!

14
15 juni

11 jun - 15 jun

SUK Sydösts barnläger!

15
16
17
18 juni

18 jun - 24 jun

SUK's-S barnläger!

18
19 juni

18 jun - 24 jun

SUK's-S barnläger!

19
20 juni

18 jun - 24 jun

SUK's-S barnläger!

20
21 juni

18 jun - 24 jun

SUK's-S barnläger!

21
22 juni

18 jun - 24 jun

SUK's-S barnläger!

22
23 juni

18 jun - 24 jun

SUK's-S barnläger!

23
24 juni

18 jun - 24 jun

SUK's-S barnläger!

24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Ansgarwerken