< juni 2020 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

12
13 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

13
14 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

14 jun -

MJUKs sommarbibelskola!

14
15
16
17 juni

17 jun -

MJUKs föreläsning om kallelse (på arabiska)!

17
18 juni

18 jun -

SLUKs grillkväll!

18
19
20
21 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

21
22 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

22
23 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

23
24 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

24
25 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

25
26
27 juni

27 jun -

SUK Västs årsmöte!

27
28 juni

28 jun -

MJUKs sommarbibelskola!

28
29
30
1 juli

1 jul -

MJUKs föreläsning/vittnesbördskväll!

1
2
3
4
5
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Bonifatiuswerk