Våra katolska ungdomstidningars historia

 

 

Sveriges första katolska ungdomstidning som vi vet om hette "Konungens Hird" och gavs ut 1930-1934.

 

 

 

 

 

 

 

Läs nr 7-8 1934, klicka här.

 

 

 

Efter "Konungens Hird", kom tidningen "Sveriges Katolska Ungdomsblad". Först som bilaga till den katolska tidningen "Hemmet och Helgedomen", sen som självständig månadstidning. Gavs ut med början 15 januari 1935 med 12 sidor 10ggr/år. Lösnummerpriset var 25 öre och prenumerationspriset 2:50/år. Den lades ner 1939 p.g.a. brist på pengar.

 

 

 

 

Läs detta nummer! Klicka här.

 

 

 

 

 

 

 

1954 enligt KB  fick SUK återigen en egen tidning, "Sankt Mikael". Gavs ut fram t.o.m. 1969.

Läs detta nummer här.

 

...och från 1969 till c:a 2005 hette år tidning SUcK och gavs ut  4-6 ggr/år till betalande prenumeranter. 1992 kom endast ett nummer ut, men då gavs istället SUK-nytt ut med 4 nummer. Från någon gång på 1990-talet blev tidningen en medlemsförmån som man som engagerad i SUK kunde få gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs ett nummer från juni1999.

...och sen kom Lill-SUcK, där mer information om denna härliga tidning  förhoppningsvis kommer. Var trol en bilaga till SUcK. Bytte sedan namn till Zoom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ...och sen kom barntidningen Zoom! Det var en prenumerationstidning för åldersgruppen 7-12 år. 
Underrubrik: "kom och se". Gavs ut 1983-1990 med 10 nr/år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny barntidning för våra yngsta katoliker, "sucketten".
Tänkt till i första hand till barn 6-12 år.
Började ges ut år 2005, och gavs ut tom  2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

...och 2003 bytte tidningen SUcK namn till "SUCKEN". SUCKEN gavs ut tom 2013.
Vid årsskiftet 2013/2014 så bytte Sucketten och Sucken namn till Angelus och Sanctus!


< februari 2019 >
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9 februari

9 feb 12:00 - 18:00

SUK's-S regionsdag!

9
10
11
12
13
14
15 februari

15 feb - 17 feb

Riksläger

15
16 februari

15 feb - 17 feb

Riksläger

16 feb -

SLUKs Romme-resa!

16
17 februari

15 feb - 17 feb

Riksläger

17
18
19
20
21
22
23 februari

23 feb -

SUK Västs årsmöte!

23 feb -

SUK Sydösts årsmöte!

23
24
25
26
27
28
1 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

1
2 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

2 mar 12:45 - 20:00

SLUKs årsmöte!

2
3 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

3
Medlemskap
Instagram
Bonifatiuswerk