Lägerregler


Antagna på SUKs årsmöte 1991, med tillägg vid årsmötet 1998.

1. Medtagen sprit, vin och starköl beslagtas av ledarna. Deltagarna som använt respektive medtagit varorna får fortsätta lägervistelsen under förutsättning att inget vidare bruk av nämnda artiklar utövas. Upprepas förseelsen skickas deltagaren hem på egen bekostnad.

2. Deltagare som medtagit narkotika respektive använt narkotika på lägret skickas omedelbart hem på egen bekostnad.

3. Den som gör sig skyldig till stöld, allvarlig skadegörelse eller allvarligt fysiskt våld blir hemskickad på egen bekostnad.

4. Föremål som omfattas av vapenlagen får ej medtagas. Om så ändå sker beslagtas dessa av ledarna för resten av lägervistelsen.

För ovanstående punkter gäller att för minderåriga kontaktas vårdnadshavaren.
 
Pojkar och flickor sover i olika rum.


Övrigt:


Lägerkostnad

Priset för ett läger gäller för SUK-medlemmar och inkluderar resa på billigast möjliga sätt. Ett tips är att söka bidrag från din lokalförening eller församling för att ytterligare få ner priset.

Anmälan

Man kan endast anmäla sig skriftligt. Man kan anmäla dig fram till sista anmälningsdag. Efter detta datum kan man följa med endast i mån av plats och om lägerplaneringen tillåter ett ändrat deltagarantal. Har anmälningstiden gått ut - kolla med SUK:s kansli, tel 08-505 576 90, om plats innan du skickar in någonting.

Lägeravgiften ska betalas in på angivet bankgirokonto. Generellt gäller att namn, adress, telefon samt lägrets namn ska stå på inbetalningen.

Anmälan är bindande. Om man anmält sig måste man betala deltagaravgiften oavsett om man kommer eller inte.

 


 

_____________________________________________________________________________

< mars 2021 >
1
2
3
4
5
6 mars

6 mar -

SUKs extra årsmöte!

6
7
8
9
10
11
12
13 mars

13 mar -

SUK's-S årsmöte!

13
14 mars

14 mar -

SUK Västs årsmöte!

14
15
16
17
18
19 mars

19 mar - 21 mar

SUKs årsmöte!

19
20 mars

19 mar - 21 mar

SUKs årsmöte!

20
21 mars

19 mar - 21 mar

SUKs årsmöte!

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Ansgarwerken