Nationella grupper


PUKiS (polsktalande)
KNUG (kaldéer)
Geez Rit, vilande
SKK (kroater). vilande


Förutom regioner och distrikt så har SUK fyra nationella grupper. SUK har egentligen en hel massa nationaliteter men bara fyra av dem är antagna som nationella grupper.

Skillnaden mellan de fyra ovanstående och alla de andra nationella grupperna är att dessa antagit stadgar som organisation och blivit en egen juridisk person, och som sådan ansökt om medlemskap i SUK. Det gör att de kan söka bidrag från SUK.

Vi har i dagsläget två aktiva nationella grupper: PUKiS-Polska och KNUG, en kaldéisk ungdomsgrupp.

Om man är med i en nationell grupp så är man ändå samtidigt med i den region där lokalföreningen där man är medlem i finns.

De polsktalande inom SUK har även en egen ungdomspräst. Han heter
f. Pawel  Drazyk sdb (drazykp[at]wp.pl, 073-894 10 13).< mars 2021 >
1
2
3
4
5
6 mars

6 mar -

SUKs extra årsmöte!

6
7
8
9
10
11
12
13 mars

13 mar -

SUK's-S årsmöte!

13
14 mars

14 mar -

SUK Västs årsmöte!

14
15
16
17
18
19 mars

19 mar - 21 mar

SUKs årsmöte!

19
20 mars

19 mar - 21 mar

SUKs årsmöte!

20
21 mars

19 mar - 21 mar

SUKs årsmöte!

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Ansgarwerken