Externt och länkar

 

Katolska kyrkan

Vatikanens hemsida
www.vatican.va
Stockholms katolska stift 
Stockholms katolska stift
Studentsjälavård 
http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/95/1/

 

Medlemsorganisationer

Studieförbundet Bilda         http://www.bilda.nu
LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer                http://www.lsu.se


 

Länkar för livet

Respekt http://www.respektlivet.nu
Respekts "frågor och svar"
http://respektlivet.nu/fragor-svar
Organisationen "Människovärde"
http://www.manniskovarde.se
Katolska kyrkan om abort abort
Katolska kyrkan om eutanasi eutanasi

Föreningen "Livsval"

https://www.livsval.org/tillsammans-foer-livet
         

Katolsk/kristen media

          

Bokförlaget Veritas http://www.veritasforlag.se
Katolsk Observatör www.katobs.se
Katolskt Magasin http://www.katolsktmagasin.se
Tidningen Dagen http://www.dagen.se
Lósservatore Romano L’Osservatore Romano
Nyheter från Vatikanen
https://www.vaticannews.va/sv.html/sv1/index.asp
Bokförlaget Catholica
Tomsing HB
http://www.catholica.se/
www.tomsing.se

 

Skolor och kursgårdar

S:t Eriks katolska skolahttp://www.sterikskatolskaskola.se/
S:ta Maria folkhögskola http://www.sanktamaria.fhsk.se/
Katolska skolan av Notre Dame http://www.katolska.com/
S:t Mikaels katolska förskola          http://www.stmikaelsforskola.se/
S:t Thomas skola (Lund)  www.sanktthomasskola.se
S:ta Birgittas folkhögskola    S:ta Birgittas folkhögskola
S:ta Elisabets folkhögskola i Göteborg http://staelisabet.wixsite.com/stelisabet-1

 

Tro och Lära

Katolska Kyrkans katekes http://www.katekesen.se/
Mikrokatekes http://www.katoliknu.se/html/kat_mikrokat.htm


                 


Övriga länkar


Typiskt katolskt?  Information från KPNhttps://www.youtube.com/watch?v=_Y_ZxTTxiSg
Norsk dokumentär om könsneutralitet
https://www.youtube.com/watch?v=E577jhf25t4&list=PLd9_g7lAICxtlGbxh4_z8ik178o8CDPnv

NUK- Norges Unga Katoliker http://www.nuk.no
DUK- Danmarks Unga Katoliker http://www.duk.dk/
Kallelseteamet  http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/28/1/
Kallelsesida karmelitnunna   http://karmel.se/kallad.htm
Catholic Univ. Chaplaincy Sthlm http://www.universitychaplain.se/
Katolik.nu www.katoliknu.se
Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) http://www.kpn.se
Utdrag belastningsregistret
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/< april 2021 >
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 april

24 apr 11:00 - 14:00

Zoom-träff med Biskop Anders!

24
25
26
27
28
29
30 april

30 apr 18:00 - 2 maj 15:00

Riksläger kroppens teologi.

30
1 maj

30 apr 18:00 - 2 maj 15:00

Riksläger kroppens teologi.

1
2 maj

30 apr 18:00 - 2 maj 15:00

Riksläger kroppens teologi.

2
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Ansgarwerken