Kallelse extra årsmöte Riksförbundet Sveriges Unga KatolikerDatum: 2021-03-06
Tid: 14.00
Plats: Zoom (digitalt). Länk skickas ut till anmälda.
Anledning till extra årsmöte: proposition stadgeändring (se nedan).
Avgift: Gratis.
Anmälan till suk@suk.se senast 2021-03-01. Ange namn, födelsedatum och lokalförening där du är medlem i och får representera.
Observera att inga andra frågor än just denna stadgeändring får tas upp på det extra årsmötet.

Rösträtt gäller enligt samma regler som ordinarie årsmöte.
SUKs stadgar går att läsa här.


Dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3. Val av justerare tillika rösträknare
§4. Fastställande av dagordning
§5. Genomgång av röstlängd, beslut om närvaro- yttrande- och förslagsrätt
§6. Årsmötets behöriga utlysande
§7. Proposition stadgeändring
§8. Årsmötets avslutande
Proposition stadgeändring:

Ifall restriktionerna under den pågående pandemin inte hinner tas bort innan SUKs årsmöte den 19-21 mars 2021 måste SUKs förbundsstyrelse ha möjligheten att snabbt besluta om att hålla SUKs årsmöte digitalt. I dagsläget tillåter inte stadgarna det.

Därför föreslår SUKs förbundsstyrelse att:

Från §7:
”Röstning får ej ske genom ombud. Deltagare på ordinarie årsmöte måste vara fysiskt närvarande.”

Ändras till:

”Röstning får ej ske genom ombud. Deltagare på ordinarie årsmöte måste vara fysiskt närvarande. Vid extrema omständigheter, som t.ex. vid pandemier, kan årsmötet hållas digitalt.”


SUKs förbundsstyrelse


_________________________________________________

Kommentar: I dagsläget får extra årsmöte hållas digitalt men inte ordinarie årsmöte.


< april 2021 >
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 april

24 apr 11:00 - 14:00

Zoom-träff med Biskop Anders!

24
25
26
27
28
29
30 april

30 apr 18:00 - 2 maj 15:00

Riksläger kroppens teologi.

30
1 maj

30 apr 18:00 - 2 maj 15:00

Riksläger kroppens teologi.

1
2 maj

30 apr 18:00 - 2 maj 15:00

Riksläger kroppens teologi.

2
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Bonifatiuswerk