Blanketter & mallar att ladda ner

 

 

Hjälp för att starta en ny lokalförening

 

Protokoll föreningsbildande möte "kryssa i variant"   (frivillig mall)

Information om hur man startar en lokalförening inom SUK

SUKs normalstadgar  (exempelstadgar för lokalföreningar)

Exempel på kallelse till konstituerande (bildande) möte

Exempel på dagordning konstituerande (bildande)  möte

Exempel på protokoll från konstituerande möte

Bidragsansökan    

 -Mailas till EU@suk.se
Blankett bidragsansökan för lokalföreningar, regioner och nationella grupper (för ansökan till förbundsstyrelsen)

Blankett för beredskapsplanen

Blankett för dokumentation anställning volontäruppdrag

För föreningsadministration


2020-2021

Aktiva medlemslistor 2021 i excel   pdf 
Aktiva medlemslistor 2021 (för er som inte vill ha med mobilnummer)
i excel  pdf


Har-betalat-listor-2020 i excel  pdf

Har-betalat-listor-2020 (för er som inte vill ha med mobilnummer)
i excel pdf

Har-betalat-listor-2021 i excel  pdf

Har-betalat-listor-2021 (för er som inte vill ha med mobilnummer)
i excel pdf

Mall verksamhetsredovisning 2020 i word i pdf

Mall verksamhetsredovisning 2020 -english


Exempel på kallelser, dagordningar och protokoll

 

Exempel på dagordning styrelsemöte

Exempel på protokoll styrelsemöte

Exempel på kallelse årsmöte

Hur ett årsmöte går till. Förklaringar.

Exempel på dagordning årsmöte

Exempel på protokoll årsmöte

Exempel på budget

Exempel revisionsberättelse

Exempel ekonomisk redovisning (förenklad)

Fylla-i-årsmötes-protokoll i word (För er som ska ha ert första årsmöte, eller nadr, , och behöver lite hjälp.) Skriv ut och ta med och fyll i direkt under årsmötet!

Fylla-i-årsmötes-protokoll i pdf

Exempel på föreningsdeklaration


Oj oj... Alla handlingar är ju inte KLARA och vi måste ha ett årsmöte!
Exempel på årsmöte med bordläggning.


Ersättningsblankett

Ersättningsblankett för resor, utlägg milersättning etc.
Ersättningblankett för SUKs förbundsstyrelse och anställda

< januari 2021 >
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 januari

30 jan -

MJUKs årsmöte!

30
31
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Bonifatiuswerk