Blanketter & mallar att ladda ner

 

 

Hjälp för att starta en ny lokalförening

 

Protokoll föreningsbildande möte "kryssa i variant"   (frivillig mall)

Information om hur man startar en lokalförening inom SUK

SUKs normalstadgar 

Exempel på kallelse till konstituerande (bildande) möte

Exempel på dagordning konstituerande (bildande)  möte

Exempel på protokoll från konstituerande möte

Bidragsansökan    

 -Mailas till EU@suk.se
Blankett bidragsansökan för lokalföreningar, regioner och nationella grupper (för ansökan till förbundsstyrelsen)


För föreningsadministration


2018-2019

Aktiv medlemslista 2019 i excel    
Aktiv medlemslista 2019 (för er som inte vill ha med mobilnummer)
i excel

Har-betalat-listor-2019 i excel

Har-betalat-listor-2019 (för er som inte vill ha med mobilnummer)
i excel 

Mall verksamhetsredovisning 2018 i excel
Mall verksamhetsredovisning 2018 i pdf


Exempel på kallelser, dagordningar och protokoll

 

Exempel på dagordning styrelsemöte

Exempel på protokoll styrelsemöte

Exempel på kallelse årsmöte

Hur ett årsmöte går till. Förklaringar.

Exempel på dagordning årsmöte

Exempel på protokoll årsmöte

Exempel på budget

Exempel revisionsberättelse

Exempel ekonomisk redovisning (förenklad)

Fylla-i-årsmötes-protokoll i word (För er som ska ha ert första årsmöte, och behöver lite hjälp.)
Fylla-i-årsmötes-protokoll i pdf

Exempel på föreningsdeklaration


Oj oj... Alla handlingar är ju inte KLARA och vi måste ha ett årsmöte!
Exempel på årsmöte med bordläggning.


Ersättningsblankett

För resor, utlägg milersättning etc.

< januari 2019 >
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 januari

12 jan -

Årsmöte DUNK

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Medlemskap
Instagram
BILDA