Årsmötet 2020

I skuggan av Corona och med hjälp av lite försiktighetsåtgärder så hade SUK årsmöteshelgen som planerat den 20-22 mars med den ändringen att själva årsmötet bara hölls under lördagen. Platsen var som vanligt den fina stiftsgården Marielund. Många kunde inte komma till årsmötet men lite drygt 30 personer närvarade och en delvis ny styrelse valdes. 

Presidiet bestod av våra väldigt skickliga Mötesordförande Jan Sundström och Desirée Karlsson, mötessekreterare Claudia Lienert och Lilian Gillegård. Tack för att ni är så bra!

Till ny förbundsstyrelse för 2020-2021 valdes:
Ordförande Damiana Sabah
Vice ordförande Karolina Danilczuk
Kassör Bashar Deesha
Sekreterare Lilian Gillegård
Ledamot Stefan Bertha
Ledamot Merna Audesho Yohana
Ledamot Merna Jajo
Suppleant Karol Walko

Ett stort tack till alla som deltog och hjälpte till. Tack p. Bazyli Janowski och f. Andreas Diaz som kom och firade mässa med denna lilla men tappra skara!

Efter årsmötet men under årsmöteshelgen valdes f. Witold Młotkowski OFM och f. Bazyli Janowski OFM till SUKs andlige vägledare.


Årsmötet 2019


Nu har SUK haft årsmöte på Marielunds stiftsgård!
Ett stort tack till alla 89 deltagare som kom och var med. Årsmötet var av den rejäla sorten med många och livliga diskussioner. Vi fick besök av Fiorella Bastidas från Bilda och stiftets ungdomspastorala team närvarade samt representanter från Danmarks- och Norges Unga Katoliker. Vår generalvikare p. Pascal Rene Lung OP deltog också. Tack!
Presidiet bestod av duktiga mötesordföranden och sekreterare: Jan Sundström, Desirée Karlsson, Nasif Kasarji, Benedicte Cedergren och Robel Domenico. Ett stort tack till vårt skickliga presidium!Vi har haft årsmöte men vi gjorde också annat. Vi bad, firade mässa, åt, fikade (mycket), sjöng och dansade.Den nya styrelsen, 2019-2020, ser ut som följer:
Ordförande Vanessa Nacional
Vice ordf. Karolina Danilczuk
Kassör Bashar Deesha
Sekreterare Robel Domenico
Ledamot Damyana Sabah
Ledamot Nicolaus Fredestad
Ledamot Merna Khaton
Ledamot Stefan Bertha
Suppleant Simon DanielssonSUKs redaktionsutskott 2019-2020:
Bénédicte Cedergren
Kristoffer Linder
Matyaz Belina

SUKs verksamhetsutskott 2019-2020:
Teuta Musaj
Peter Engström
Fiorella Bastidas
Simon Danielsson

Viktiga ändringar är dessa:

En motion om ändrad rösträtt gick igenom. From nu måste man var utsedd av sin lokalförening att representera den på årsmötet för att få rösta.
Citat nya stadgarna: "Röstberättigad vid årsmötet är ordinarie medlem som utsetts av sin lokalförening att representera denna på årsmötet."
Samtidigt lades till i stadgarna att deltagare på de ordinarie årsmötena måste vara fysiskt närvarande.


       
Oroa er inte, f. Witold är här.
Årsmötet är SUKs högsta beslutande organ. Här är några av våra årsmöten.

Årsmötet 2018

Under helgen 9-11 mars hade riksförbundet Sveriges Unga Katoliker sitt årsmöte.


SUKs årsmötesprotokoll extra årsmöte 2018

SUKs protokoll ordinarie årsmöte 2018


SUK valde ny styrelse och utskott.


SUKs förbundsstyrelse 2018-2019:
Ordförande: Vanessa Nacíonal    Nyval 2 år
Vice Ordförande: Teuta Musaj     Fyllnadsval 1 år
Sekreterare: Simon Danielsson   Nyval 2 år
Kassör: Marcus Grunditz            1 år kvar   
Ledamot: Kristoffer Jerzy Linder  1 år kvar
Ledamot: Nicolaus Fredestad      Nyval 2 år       
Ledamot: Dany Kako                  Fyllnadsval 1 årAv årsmötet utsedda ledamöter till redaktionsutskottet:
Sofia Engstrand
Petri Nordin
Bénédicte Cedergren

Av årsmötet utsedda ledamöter till verksamhetsutskottet:

Fiorella Bastidas
Maria Engstrand

Sakrevisorer 2018:
Dominique Ostrowski
Nasif Kasarji

Valberedning:
f. Witold Mlotkowski (sammankallande)
sr. Basma Alkas Ishak
Bashar Deesha
Alexander Urniaz
Åsa Hulthén


Generalvikarie f. Pascal höll tal.En av våra sakrevisorer läste upp sakrevisionen. Sakrevisorerna yrkade på ansvarfrihet men eftersom den ekonomiska revisionen inte var klar än så beslutades ansvarsfriheten på ett extra årsmöte.


Ett stort tack till vårt presidium Miranda Brander, Robel Domenico och Nasif Kasarji! Tack till våra revisorer, valberedning och styrelse 2017-2018. Tack alla 68 deltagare och gäster för att ni kom!  Tack för Danmarks- och Norges- Unga Katolikers som deltog med två representanter var. Och vår generalvikarie p. Pascal René Lung OP och vår kardinal Anders Arborelius OCD. Och tack D. för att alla fick tillfälle att lära sig mer om Wahlgrens släktträd, vilket engagerade, och då även DUK! Teambuilding när den är som bäst!


Årsmötet 2017

Under helgen 17-19 mars hade riksförbundet Sveriges Unga Katoliker sitt årsmöte.Nu har SUK haft årsmöte!


Återigen har SUK haft årsmöte, och vi har visat att SUK är ett starkt och aktivt förbund med många som bryr sig och vill påverka. Vi har sammanfattat året 2016 och ser nu framåt.

Tillsammans har vi bett och firat den heliga mässan, vi har haft många diskussioner, workshops, omröstningar och genomgångar. Ibland tog vissa frågor lite längre tid,  men detta med "långmangling" är en hörnsten och ett nödvändigt inslag i en demokratisk organisation som också visar på det starka engagemang vi har i förbundet. Trots allt lyckades vi dessutom bli färdiga med årsmötet på lördagskvällen i år igen, delvis tack vare vårt effektiva presidium bestående av våra två mötesordförande Jan Sundström och Nasif Kasarji samt våra mötessekreterare Kristina Radetic och Robel Domenico.

Vi fick under helgen besök av vår Biskop Anders Arborelius som firade den heliga mässan tillsammans med oss, våra sakrevisorer Valida Fendic och Cecilia Bergman samt p. Marc-Stephan Giese, församlingen S:ta Eugenias ungdomspräst. Dessutom kom fem representanter från Danmarks Unga Katoliker och Norges Unga Katoliker, en bra upptakt inför de Nordiska Ungdomsdagarna i höst.

Tack alla ni som kämpat som valberedning och revisorer, tack vår allt-i-allo under årsmötet Gabriel Al-Haddad och ett stort tack till vårt duktiga presidium. Och sist men inte minst: tack alla ni som deltog och gjorde detta till ett bra årsmöte!

 

Ny styrelse 2017-2018
Ordförande: Fiorella Bastidas
Vice ordförande: Mateja Brankovic
Kassör: Marcus Grunditz
Sekreterare: Max Skalenius
Ledamot: Vanessa Nacional
Ledamot: Nils Glimelius
Ledamot: Kristoffer Linder

Verksamhetsutskottet 2017-2018
Pernilla Neamatallah (extern ledamot)
Peter Engström (extern ledamot)
Petri Nordin  (extern ledamot)
Styrelsen utser ytterligare ledamöter.

Redaktionsutskottet 2017-2018

Paula Laskowska (extern ledamot)
Martin Ljunkvist (extern ledamot)
Simon Danielsson (extern ledamot)
Styrelsen utser ytterligare ledamöter.


Vi gick igenom allt och diskuterade det som behövdes riktigt ordentligt.Behöver en bil flyttas mitt under årsmötet. Ja, då hjälper alla till.Naturligtvis firades det en del mässor och både Completorium och LaudesUtan större problem valdes en ny styrelse!
Efter årsmötet var färdigt så kan man passa att leka "Maffia".


Polsk dans, ett minne från världsungdomsdagarna i Krakow.Frukost söndag morgon...
Årsmötet 2016

Under helgen 4-6 mars hade riksförbundet Sveriges Unga Katoliker sitt årsmöte.

Denna styrelse valdes:

Ordförande: Fiorella Bastidas Nyval 2år 
Vice ordförande: Jessica Moussa Nyval 2 år 
Kassör: Marcus Grunditz 1 år kvar
Sekreterare: Diana Kasabian Nyval 2år
Ledamot: Pernilla Neamatallah 1 år kvar
Ledamot: Grevy Malombo fyllnadsval 1år
Ledamot: Simon Bakran 1 år kvar
 


Ett stort tack till den avgående styrelsen!Tack presidiet fär er stora insats!
Rebecca Aineskog och Nasif Kasarji som ordförande och Miranda Brander och Marcela Soto Gonzalez som sekreterare.
...och tack p. Pascal och Biskop Anders för att ni var med oss!
Och tack Lasse Noval från Danmarks Unga Katoliker


SUKs årsmöte 2015


Under helgen 6-8 mars träffades vi för att ha SUKs årsmöte ute på Marielunds stiftsgård.

Tack alla ni 79 deltagare som gjorde årsmötet så bra!

Ett särskilt tack till Biskop Anders Arborelius och p. Pascal René Lung för at ni var med! ...och tack alla gäster: Tawfik Matti från Bilda, Cecil De Rosario och Karin Zetterlund från Justitia et Pax och jämställdhetsrådet, Ulrika Erlandsson från KPN, Peter van Gylswyk från Caritas, Frederikke le Févre Ryom och Lasse Noval från Danmarks Unga Katoliker.
Sist med inte minst: tack presidiet: Jan Sundström och Nasif Kasarji som skötte ordförandeskapet prickfritt, och Robel Domenico och Katarina Krajina som är supersekreterare!Ny styrelse:
Ordförande: Jessica Moussa – 1 år kvar
Vice ordförande: Karolina Danilczuk – 1 år kvar
Kassör: Marcus Grunditz – nyval 2 år
Sekreterare: Jakob Håkonsson -fyllnadsval 1 år
Ledamot: Frank Nsubuga – nyval 2 år  
Ledamot: Pernilla Neamatallah - nyval 2 år
Ledamot: Grevy Malombo – 1 år kvar
Ledamot: Simon Bakran –fyllnadsval 1år


Ny valberedning:
Carolina Engström
Paula Moussali
f. Witold Mlotkowski
sr Basma Yousif
Desirée Karlsson


Sakrevisorer till årsmötet 2016:
Cecilia Bergman
Valida Fendic

Valda revisorer:

Lekmannarevisor: John Mossop
Auktoriserad revisor: revisorsbyrån PWC och Anders Rabb

Årsmötesprotokoll 2015
Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsberättelse2015På lördagens eftermiddag delade vi in oss i grupper för att diskutera budget, verksamhetsplan och media.


Nog måste vi spela Maffia fler gånger på SUKS årsmöte? Att vi inte börjat tidigare!


Naturligtvis firades den heliga mässan!Årsmöteshandlingar inför årsmötet:


Förslag dagordning för årsmötet              ändrades lite
Förslag arbetsordning årsmötet 2015     gick igenom
Förslag verksamhetsberättelse 2014       smärre ändringar
Årsbokslut verksamhetsåret 2014          
Sakrevision verksamhetsåret 2014
Förslag verksamhetsplan 2015                  ändrades
Verksamhetsplan efter årsmötesbeslut
Förslag på Budget 2015
                               gick igenom med en mindre ändringSUKs årsmöte 2014


Tack alla ni 90 deltagare gäster och funktionärer som bidrog till ett mycket bra årsmöte!

Tack Jan Sundström, Eduard Proca, Katarina Krajina och Robel Domenico för ett bra arbete med protokollskrivning och årsmötesledning!

Den heliga mässan, workshops, dans, förhandlingar, fika, diskussioner,  och mycket gemenskap...

 

Årsmötesprotokoll
SUKs verksamhetsplan 2014
SUKs stadgar efter årsmötesbeslut.
 
SUKs verksamhetsberättelse 2013 (ändrades inte under årsmötet)
Stadgar efter SUKs årsmöte 2014.Detta blev våra nya styrelse för 2014-2015:


Ordförande:
Jessica Moussa
Nyval 2014
Vice ordförande: Karolina Danilczuk
Nyval 2014 
Sekreterare: Kristofer Lantz
Nyval 2014 
Kassör: 
Marcus Grundtitz
Fyllnadsval 1 år 
Ledamot:   Victoria Grenda
Fyllnadsval 1 år 
Ledamot:
Grevy Malombo
Nyval 2 år
Ledamot:
Desirée Karlsson 1 år kvar
Ledamot: Paula    Moussali 1 år kvar


Vår nya ordförande Jessica Moussa:
                          


Bilder: Åsa Hulthén och Karolina Danilczuk (skicka gärna in fler!)SUKs årsmöte 2013


Klicka här för att läsa årsmötesprotokollet.

Klicka här för att läsa vår verksamhetsplan.Under helgen 1-3 mars hade vi SUKs årsmöte på Marielund. Mötesordföranden var Jan Sundström och Rebecca Offermans, och mötessekreterare Rebecca Risberg och Robel Dominico. Tack alla fyra, ni gjorde ett underbart arbete! 

För första gången sen "urminnes tider" avslutades årsmötet redan kl. 21.04 på lördagskvällen! Helt otroligt! Varför blev det så?

-Kan det ha varit att vi hade tre olika workshop på lördagsförmiddagen om budget/verksamhetsplan/omorganisering av SUK?

-Kan det ha varit för att generalvikarien Pascal René visade sig ha oanade kunskaper i föreningsteknik?

-Eller Var det kanske för en ovanligt snygg Harlem shake?

-Kanske var det för att våra mötesordföranden Jan och Rebecca var otroligt skickliga?

-Eller var det för att många mötesdeltagare var insatta och engagerade?

-...eller för att Barcelona Real Madrid hade match?!

Vi låter det vara osagt tills vidare.F. Franz, f. Pascal René och Birgitta diskuterar.Sr Basma!


Teija hade fått igång en del av mötesdeltagarna att göra egna rosenkransar. Här under en paus.Ann Louise och Katarina från Norges Unga Katoliker (NUK) var med på vårt årsmöte. Tack!Våra två skickliga mötesordförande Jan Sundström och Rebecca Offermans.Efter en del firande på lördag "kväll" hann inte riktigt alla upp till frukosten på söndagen.Hemresa via tunnelbanan för vissa.

Tack för ett bra årsmöte 2013!

SUKs årsmöte 16-18 mars 2012.

Årsmötesdokument efter årsmötet:

 

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsplan

Korrigerad verksamhetsberättelse

 

 

 

 

 

Skor i massor...


SUKs årsmöte 18-20 mars 2011


Årsmötesprotokoll 2011

För mer information, klicka här 


SUKs årsmöte 19-21 mars 2010

 

Årsmötesprotokoll 2010

Verksamhetsplan efter årsmötet 2010

Stadgar efter årsmötet 2010

 


SUKs årsmöte 20-22 mars 2009

Årsmötesprotokoll 2009

Verksamhetsplan efter årsmötet 2009


SUKs årsmöte 14-16 mars 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsplan efter årsmötet

SUKs stadgar efter årsmötet 2008

 


Hej!

Här har jag samlat några av de viktigaste årsmötesdokumenten!  Är det något ni saknar så maila asahult[at]suk.se

/Åsa Hulthén, adm. SUK


< oktober 2020 >
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 oktober

24 okt -

Temadag om rosenkransen med SUK Väst!

24 okt 15:00 - 18:00

Heldag med MJUK och SLUK!

24
25
26
27
28
29
30
31
1
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
BILDA