Vice ordförande Marcela under SUKs årsmöte 2011

SUKs årsmöte på Marielund 2011

 

Nu har vi haft årsmöte! Tre dagars intensiva diskussioner är nu till ända. Vi var 64 personer som deltog. Ett stort tack till våra mötesordförande Saskia Skogman och Rebecca Offermans, samt våra mötessekreterare Claudia Undén och Christian Jugovic. Ett stort tack dessutom till alla årsmötesdeltagare!

 

Vad pratade vi om?

Vikten av en miljömedvetenhet inom SUK. SUKs behov av att spara pengar. Vad ska SUK lägga pengar på? Kan Sucken på nätet delvis ersätta en papperstidning? Om vikten av nationella grupper inom SUK. Ska budgeten för världsungdomsdagen i Madrid ingå i den "vanliga" budgeten? Bör vi byta namn på våra tidningar? Kostar personal för mycket?  ...och mycket mycket mer...

 

Vår nya förbundsstyrelse ser numera ut som följer:

Ordförande: Ravi Elia (nyval 2år)
Viceordförande: Marcela Soto Gonzales (1 år kvar)
Kassör: Kristoffer Lantz (omval 2år)
Sekreterare: Gustav Ahlman (fyllnadsval 1år)
Ledamot: Patrick Mrad (1 år kvar)
Ledamot: Nibras Khamro (nyval 2 år)
Ledamot: Viktoria Grenda (nyval 2år)
Ledamot: Nasif Kasarji (fyllnadsval 1år)
 

 

 

 

Ravi Elia, vår nye ordförande!

 

 

 

 

Årsmöteshandlingar

Dagordning

Förslag till arbetsordning under årsmötet (antogs till största del)

Motion om namnändring (antogs ej)

Proposition om miljöpolicy för SUK (antogs)

Proposition om lägerregler (antogs)

Verksamhetsplan för 2011 (antogs till största del)

Sakrevision 2010 

Budget 2011 (endast smärre förändringar)

Valberedningens förslag till ny styrelse (antogs)

 

Några frågor eller funderingar? 
Rikskansliet nås på suk@suk.se eller 08-641 78 15.

 

Årsmötesbild från 2011

Årsmötesförhandlingar 2011.

 

 

 

 

< oktober 2020 >
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 oktober

24 okt -

Temadag om rosenkransen med SUK Väst!

24 okt 15:00 - 18:00

Heldag med MJUK och SLUK!

24
25
26
27
28
29
30
31
1
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Bonifatiuswerk