Välkommen till SUK!

Är du ung ochkatolik?

...eller bara ung och intresserad av Katolska Kyrkansgemenskap? 

Kom tilloss!

Vi har en massa olikaverksamhetpå många orter iSverige.


Klicka här för aktuellinformation om aktiviteter.

Endel verksamhet är lokal, för de som bor i närheten, och en delverksamhet samlar hela Sverige.

Det finnslite beroende på var du bor undervisning, diskussioner, grillkvällar, matlagning, kör,folkdans,pilgrimsresor, filmkvällar, föredrag, läger etcetc....          
- Varje del av SUK formar sin egenverksamhet!

Klart du ska blimedlem!!

 


Så blir du medlem:

Du blir SUK-medlem genom att gå med i någon avvåra lokalföreningar. I de flesta föreningar är detgratis att gå med.


Det finns olika sätt att bli medlempå:

1. Genom dennahemsida: Klicka här för attkomma direkt till medlemsanmälan. Man kan bara bli medlem iföreningar som är gratis via hemsidan. (Du behöver inte oroa dig, kan du inte bli medlem via hemsidan så märks det.)

Villdu ha hjälp? -Klicka här för en "lathund". Eller maila suk[at]suk.se och be oss ringa upp dig.

2. Genom lokalföreningen: Kontaktaden lokalförening som du vill gå med i. 
Här kan du letaupp en passande lokalförening. Du kan alltid maila till suk[at]suk.se för attfå hjälp med att kontakta närmaste lokalförening!

3. Starta en ny förening. Det ärinte så svårt som det låter! Information om hur du går tillväga finns under Material/Mallar och blanketter.  Behöverdu hjälp så kontakta oss på SUKs kansli. Maila till suk[at]suk.se ellerring: 08 - 50557690. Eller kontakta någon av våra regionalakonsulenter

4. SMSa digin i SUK! Klicka här för merinformation.

Vadfår jag sommedlem*?Enmedlemstidning: Om du är över 12 år får duSanctus och du som är yngre får Angelus. Bådakommer utmed fyra nummer/år.

Rösträtt: Du som ärmellan 6 och28 år kan vara med och påverka SUKs framtid genom attdelta och rösta vid SUK riks årsmöte. Du har också lite beroende på hurlokalföreningens stadgar ser ut, rätt att rösta på lokalföreningensårsmöte.

Olycksfallsförsäkring: Du är sommedlem är olycksfallsförsäkrad vid läger och andra SUK-aktiviteterinom Sverige även på lokalförenings- och regionsaktiviteter.


* Andra regler kan gälla om du bor utomlands. Är du osäker; kontakta SUKs rikskansli.


Oftast får du som medlem lägre pris påläger och utbildningar som SUK ordnar. Både på riks-och regionalnivå.

Vill duläsa SUKs riksorganisations stadgar?
- Klicka HÄR.


Vill du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter? Klicka här.

Välkommen!< oktober 2020 >
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 oktober

24 okt -

Temadag om rosenkransen med SUK Väst!

24 okt 15:00 - 18:00

Heldag med MJUK och SLUK!

24
25
26
27
28
29
30
31
1
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
BILDA