Viktig info. till lokalföreningarna!

2014-11-29

Angående  regler för medlemskap och rösträttSUK styrs mycket av regler från staten...
(den statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor/MUCF).


Deras regler säger att minst 60 % av en förenings röstberättigade medlemmar måste vara mellan 6 och 25 år. Annars räknas den inte som ungdomsförening.

Det är alltså bara de röstberättigade som räknas in i procenten. Det betyder att minst 60 % av de som får rösta i en förening måste vara mellan 6 och 25 år.

Detta betyder att om man har många medlemmar som är över 25 år eller under 6 år men som inte har rösträtt, så klarar man gränsen på 60% i alla fall.

Det betyder också att om en förening har många medlemmar över 25 år eller under 6 år med rösträtt så kan det bli svårt att räknas som en ungdomsförening (max 40 % får vara i dessa åldrar och ha rösträtt).


Några få  rader i stadgarna påverkar hur ni klarar gränsen på 60% röstberättigade mellan 6-25 år.

1:   Medlemskap kan vinnas av varje person i åldern x- y år .                 …
Extra ordinarie medlem är över a eller under b år.

2a:  Röstberättigade vid årsmöte och extra årsmöte är samtliga medlemmar.
(Då har alla rösträtt och räknas in i procenten oavsett om det är ordinarie medlemmar eller inte).

Alternativ till 2a:
2b: Röstberättigade vid årsmöte och extra årsmöte är samtliga ordinarie medlemmar.
(Då räknas inte de som inte är ordinarie medlemmar in i procenten. Bra om man har många extra ordinarie medlemmar över 25 år.)


Har ni många medlemmar under 6 år eller över 25 år?
Då föreslår jag att ni begränsar vilka som får rösta.

Förslag 1:  Bara de ordinarie medlemmarna bör få rösta på årsmötena.
Förslag 2: Lägg gränsen för ordinarie medlemskap till 25 eller 28 år.
Kanske bara de som är 6-25 eller 6-28 år ska kunna bli ordinarie medlemmar?

Om ni bestämmer er för att ändra åldersgränserna och reglerna för rösträtt så innebär detta en stadgeändring.

Det här är bara förslag. Det är ni i föreningen och föreningens årsmöte som bestämmer.Med vänlig hälsning
Åsa Hulthén, 20141129

Frågor?
Maila till asahult@suk.se Fler nyheter

2020-07-07 - Sommar!

2020-06-29 - Välkomna till årets virtuella Stiftsungdomsdag!

2020-06-25 - Välkommen till SUK Västs barndag!

2020-06-24 - Lite medlemsstatistik kanske?

2020-06-18 - Välkommen på föreläsningar och vittnesbörd!

2020-06-12 - Beredskapsplanen online!

2020-06-11 - MJUK ordnade i juni en föreläsning om kallelse på arabiska!

2020-06-09 - Välkommen på sommarbibelskola!

2020-05-29 - Katekes i coronatider?

2020-05-12 - Stiftets ungdomspastorala team bjuder in till lägerledarkurs!

2020-05-04 - Studiecirkel?

2020-04-08 - ___________________________

2020-03-09 - SUK Västs ungdomskonsulent presenterar sig!

2020-01-13 - Digital beredskapsplan!

2020-01-08 - SLUK ska till Libanon!

< juli 2020 >
29
30
1 juli

1 jul -

MJUKs föreläsning/vittnesbördskväll!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 juli

15 jul -

MJUKs föreläsning/vittnesbördskväll!

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 juli

29 jul -

MJUKs föreläsning/vittnesbördskväll!

29
30
31
1
2 augusti

2 aug -

MJUKs sommarbibelskola!

2
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Ansgarwerken