Viktig info. till lokalföreningarna!

2014-11-29

Angående  regler för medlemskap och rösträttSUK styrs mycket av regler från staten...
(den statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor/MUCF).


Deras regler säger att minst 60 % av en förenings röstberättigade medlemmar måste vara mellan 6 och 25 år. Annars räknas den inte som ungdomsförening.

Det är alltså bara de röstberättigade som räknas in i procenten. Det betyder att minst 60 % av de som får rösta i en förening måste vara mellan 6 och 25 år.

Detta betyder att om man har många medlemmar som är över 25 år eller under 6 år men som inte har rösträtt, så klarar man gränsen på 60% i alla fall.

Det betyder också att om en förening har många medlemmar över 25 år eller under 6 år med rösträtt så kan det bli svårt att räknas som en ungdomsförening (max 40 % får vara i dessa åldrar och ha rösträtt).


Några få  rader i stadgarna påverkar hur ni klarar gränsen på 60% röstberättigade mellan 6-25 år.

1:   Medlemskap kan vinnas av varje person i åldern x- y år .                 …
Extra ordinarie medlem är över a eller under b år.

2a:  Röstberättigade vid årsmöte och extra årsmöte är samtliga medlemmar.
(Då har alla rösträtt och räknas in i procenten oavsett om det är ordinarie medlemmar eller inte).

Alternativ till 2a:
2b: Röstberättigade vid årsmöte och extra årsmöte är samtliga ordinarie medlemmar.
(Då räknas inte de som inte är ordinarie medlemmar in i procenten. Bra om man har många extra ordinarie medlemmar över 25 år.)


Har ni många medlemmar under 6 år eller över 25 år?
Då föreslår jag att ni begränsar vilka som får rösta.

Förslag 1:  Bara de ordinarie medlemmarna bör få rösta på årsmötena.
Förslag 2: Lägg gränsen för ordinarie medlemskap till 25 eller 28 år.
Kanske bara de som är 6-25 eller 6-28 år ska kunna bli ordinarie medlemmar?

Om ni bestämmer er för att ändra åldersgränserna och reglerna för rösträtt så innebär detta en stadgeändring.

Det här är bara förslag. Det är ni i föreningen och föreningens årsmöte som bestämmer.Med vänlig hälsning
Åsa Hulthén, 20141129

Frågor?
Maila till asahult@suk.se Fler nyheter

2019-04-17 - Vikarierande Ungdomskonsulent sökes!

2019-04-15 - SUK ordnar riksläger!

2019-04-15 - SUK's-S ordnar barnläger!

2019-03-27 - Norra Sverige åker till Rom!

2019-03-09 - SUK Väst åker till Kroatien!

2019-02-28 - Viktig information till våra medlemmar och föreningar!

2018-12-11 - SUKs kanslichef!

2018-11-15 - I somras var Ljuvlingen i Medjugorje!

2018-05-25 - GDPR!

2018-01-11 -

2017-12-17 -

2017-12-13 -

< maj 2019 >
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 maj

11 maj -

MJUKs regionsdag!

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Medlemskap
tidningarna
BILDA