Stefan Bertha avslutar sin tjänst.

2017-11-30

Brev från Stefan:

Nu är det dags för mig att avsluta min tjänst som ungdomskonsulent för SUK´s-S!
Det har varit en givande tid med mycket glädje och erfarenheter som jag tar med mig till mitt nästa jobb.
Jag vill tacka alla som hjälpt mig under min tid i tjänsten,
Främst vill jag tacka den förre detta ordförande i min region Desirée Karlsson som alltid har haft ett sinne för samarbete och utveckling och även den nuvarande ordförande för förbundet Fiorella för allt stöd jag fått och alla idéer och saker som vi har bollat tillsammans! Sen vill jag också passa på att tacka den förra ordföranden Jessica för hennes vägledning i mitt arbete som konsulent samt så finns det många fler som jag vill tacka men det är främst dessa personer som jag har i åtanke när jag skriver denna text!
Men sist och inte minst vill jag tacka alla som ideellt hjälper SUK att komma framåt i sin verksamhet och de medlemmar som inspirerat mig i mitt arbete och som jag även kommer att kunna kalla mina vänner i framtiden.
Det har varit intressant och en givande tid och jag kommer fortsätta att finnas till förbundets förfogande ifall så krävs och behövs.
SUK har inte bara varit ett arbete för mig utan något jag haft en passion för, och förbundet kommer alltid ha en viss plats i mitt hjärta trots en del brister som jag sett genom åren i förbundet,
Jag hoppas innerligt att förbundet förstår vikten av att ha en konsulent i förbundet och att även Stiftet skall ha detta i åtanke och förstå detta. Därför hoppas jag att konsulenterna alltid skall inse sina plikter, uppgifter och arbetet för den goda saken alltid skall komma först trots att man är anställd. Detta gäller med för en ordförande oavsett om det är för förbundet, regionen eller den lokala avdelningen.
SUK är inget vanligt förbund, SUK skall jobba för den goda saken och för sanningen, detta skiljer oss från många andra förbund.
Har vi alltid detta i åtanken så kommer värdena och principerna för förbundet att utvecklas och vi kommer vara förbundet som sprider glädjen i denna tid av mörker.
Med detta tackar jag alla och hoppas att vi ses i framtiden, min tid i SUK är inte över men min tid som anställd är över!
 
/Stefan

Fler nyheter

2018-12-12 - Välkommen till GKUs extrainsatta årsmöte!

2018-12-11 - Lokalföreningar!

2018-12-11 - DUNK har bestämt datum för sitt årsmöte!

2018-12-11 - Välkomna till Karlstads förening!

2018-12-11 - SUKs kanslichef!

2018-12-10 - SUK riks har sitt årsmöte den 15-17 mars 2019!

2018-11-20 - SUK söker redaktör!

2018-11-15 - I somras var Ljuvlingen i Medjugorje!

2018-05-25 - GDPR!

2018-01-11 -

2017-12-17 -

2017-12-13 -

< december 2018 >
26
27
28
29
30 november

30 nov - 2 dec

MJUKs läger "Julens traditioner

30
1 december

30 nov - 2 dec

MJUKs läger "Julens traditioner

1 dec 08:30 - 19:30

DUKs reträtt!

1
2 december

30 nov - 2 dec

MJUKs läger "Julens traditioner

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Medlemskap
Instagram
BILDA