Kallelse till extra årsmöte med SUK!

2018-07-01

SUK håller extra årsmöte


Den 28 juli håller Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker ett extra årsmöte. Årsmötet kommer att behandla frågor som rör föregående års ekonomiska redovisning samt ansvarsfrihet då dessa punkter tyvärr inte kunde behandlas under det ordinarie årsmötet. Årsmötet kommer att ordnas genom Facebook, och alla som anmäler sig kommer att bjudas in till en grupp där närmare information rörande hur årsmötet kommer att gå till kommer att finnas.

Följande kommer att tas upp under mötet:

- Ekonomisk berättelse
- Revisorns berättelse
- Ansvarsfrihet

Tid: 19.30

För anmälan skicka till suk@suk.se.
För närmare information kontakta Marcus Grunditz på marcus@suk.se

PRELIMINÄR DAGORDNING

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3. Val av justerare tillika rösträknare
§4. Fastställande av dagordning
§5. Genomgång av röstlängd, beslut om närvaro- yttrande- och förslagsrätt
§6. Årsmötets behöriga utlysande
§7. Räkenskaps- och revisionsberättelse
§8. Styrelsens ansvarsfrihet
§9. Årsmötets avslutande

Kallat 26/6-2018Fler nyheter

2018-11-08 - I somras var Ljuvlingen i Medjugorje!

2018-10-29 - Kallelse till GKUs årsmöte!

2018-10-26 - Julens traditioner

2018-10-22 - En reträtt om lidande.

2018-10-21 -

2018-10-05 - SUKs nye kanslichef!

2018-05-25 - GDPR!

2018-01-11 -

2017-12-17 -

2017-12-13 -

< november 2018 >
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 november

16 nov - 18 nov

Riksläger

16
17 november

16 nov - 18 nov

Riksläger

17
18 november

16 nov - 18 nov

Riksläger

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 november

30 nov - 2 dec

MJUKs läger "Julens traditioner

30
1 december

30 nov - 2 dec

MJUKs läger "Julens traditioner

1 dec 08:30 - 19:30

DUKs reträtt!

1
2 december

30 nov - 2 dec

MJUKs läger "Julens traditioner

2
Medlemskap
Instagram
Bonifatiuswerk