Kallelse till extra årsmöte med SUK!

2018-07-01

SUK håller extra årsmöte


Den 28 juli håller Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker ett extra årsmöte. Årsmötet kommer att behandla frågor som rör föregående års ekonomiska redovisning samt ansvarsfrihet då dessa punkter tyvärr inte kunde behandlas under det ordinarie årsmötet. Årsmötet kommer att ordnas genom Facebook, och alla som anmäler sig kommer att bjudas in till en grupp där närmare information rörande hur årsmötet kommer att gå till kommer att finnas.

Följande kommer att tas upp under mötet:

- Ekonomisk berättelse
- Revisorns berättelse
- Ansvarsfrihet

Tid: 19.30

För anmälan skicka till suk@suk.se.
För närmare information kontakta Marcus Grunditz på marcus@suk.se

PRELIMINÄR DAGORDNING

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3. Val av justerare tillika rösträknare
§4. Fastställande av dagordning
§5. Genomgång av röstlängd, beslut om närvaro- yttrande- och förslagsrätt
§6. Årsmötets behöriga utlysande
§7. Räkenskaps- och revisionsberättelse
§8. Styrelsens ansvarsfrihet
§9. Årsmötets avslutande

Kallat 26/6-2018Fler nyheter

2018-07-15 - Höstresa till Irland med SUK Väst!

2018-07-01 - SUK söker kanslichef

2018-06-26 - Höstläger med SLUK!

2018-06-20 - Bidragsansökningar och ersättningar i sommar.

2018-06-20 - Sommar på SUK!

2018-06-05 - Stiftets vallfärd 25 augusti!

2018-05-25 - GDPR!

2018-05-24 - Sommar med SLUK!

2018-05-07 - Snapchat!

2018-04-07 - KPN ordnar kateketens dag!

2018-03-12 - Ny förening i Ängelholm!

< juli 2018 >
25
26
27
28
29
30 juni

30 jun -

Fotbollsturnering med SLUK

30
1
2
3
4
5
6
7
8
9 juli

9 jul - 11 jul

Pilgrimsvandring med DUNK

9
10 juli

9 jul - 11 jul

Pilgrimsvandring med DUNK

10
11 juli

9 jul - 11 jul

Pilgrimsvandring med DUNK

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 juli

28 jul -

SUKs extra årsmöte

28
29
30
31
1
2
3
4
5
Medlemskap
Instagram
Bonifatiuswerk