Kallelse till GKUs årsmöte!

2018-10-29

Den 28:e november har GKU årsmöte.
Plats: Rum Don Bosco i Kristus Konungens församling.
Mötet börjar kl 18:00.
Frågor? Maila: isabelleshamoun69@gmail.com

Välkomna!


Dagordning för GKU:s årsmöte 2018-11-28

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av dagordning
§ 3. Genomgång av röstlängd, beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
§ 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 5. Val av två rösträknare som samtidigt är protokollsjusterare för årsmötet
§ 6. Årsmötets behöriga utlysande.
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018-01-01-2018-11-28
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 9. Revisorernas berättelse
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11. Fastställande av budget
§ 12. Fastställande av verksamhetsplan för nästa års aktiviteter
§ 13. Val av styrelsemedlemmar
§ 14. Val av revisorer och valberedning
§ 15. Motioner
§ 16. Övriga frågor
§ 17. Mötets avslutande


Fler nyheter

2018-11-08 - I somras var Ljuvlingen i Medjugorje!

2018-10-26 - Julens traditioner

2018-10-22 - En reträtt om lidande.

2018-10-21 -

2018-10-05 - SUKs nye kanslichef!

2018-05-25 - GDPR!

2018-01-11 -

2017-12-17 -

2017-12-13 -

< november 2018 >
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 november

16 nov - 18 nov

Riksläger

16
17 november

16 nov - 18 nov

Riksläger

17
18 november

16 nov - 18 nov

Riksläger

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 november

30 nov - 2 dec

MJUKs läger "Julens traditioner

30
1 december

30 nov - 2 dec

MJUKs läger "Julens traditioner

1 dec 08:30 - 19:30

DUKs reträtt!

1
2 december

30 nov - 2 dec

MJUKs läger "Julens traditioner

2
Medlemskap
Instagram
BILDA