Välkommen till GKUs extrainsatta årsmöte!

2018-12-12

Välkommen på Göteborgs Katolska Ungdomars extrainsatta årsmöte.
Plats: Rum Don Bosco, Kristus Konungen, Göteborg

Dagordning för GKU:s extrainsatta årsmöte 2019-01-12

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Fastställande av dagordning

§ 3. Genomgång av röstlängd, beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 5. Val av två rösträknare som samtidigt är protokollsjusterare för årsmötet

§ 6. Årsmötets behöriga utlysande.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018-01-01-2018-11-28

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 9. Revisorernas berättelse

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11. Fastställande av budget

§ 12. Fastställande av verksamhetsplan för nästa års aktiviteter

§ 13. Val av styrelsemedlemmar

§ 14. Val av revisorer och valberedning

§ 15. Motioner

§ 16. Övriga frågor

§ 17. Mötets avslutande
Fler nyheter

2019-06-19 - Sommartider på SUK

2019-06-17 - SLUKs fotbollsturnering!

2019-03-09 - SUK Väst åker till Kroatien!

2019-02-28 - Viktig information till våra medlemmar och föreningar!

2018-08-11 -

2018-05-25 - GDPR!

2018-01-11 -

2017-12-09 -

< juni 2019 >
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 juni

14 jun 10:00 - 16 jun 10:00

Riksläger

14
15 juni

14 jun 10:00 - 16 jun 10:00

Riksläger

15
16 juni

14 jun 10:00 - 16 jun 10:00

Riksläger

16
17
18
19
20
21 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

21
22 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

22
23 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

23
24 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

24
25 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

25
26
27
28
29
30
Medlemskap
Instagram
BILDA