Har du förslag till SUKs nya styrelse?

2019-12-27

Den 20-22 mars 2020 har SUK sitt årsmöte. Det är SUKs högst beslutande organ. Det är då vi lägger upp planerna för det närmaste året och också också drar upp riktmärken för framtiden. Mellan årsmötena är det förbundsstyrelsen som på årsmötets uppdrag sköter SUK. Det är en viktig styrelse och är beroende av bra folk som har tid att engagera sig. Till sin hjälp har styrelsen utskott som jobbar med t.ex. läger och våra tidningar. De utskott som finns är verksamhetsutskottet, ekonomiska utskottet samt redaktionsutskottet. På SUKs årsmöte ska bland annat en ny förbundsordförande och sekreterare väljas.

Vi söker människor som har någon erfarenhet av SUK eller motsvarande organisation och som har tid att engagera sig. Gärna med olika ursprung, ålder och geografisk hemvist.

Har du något förslag till SUKs nya styrelse eller till ett utskott, så vill vi gärna ha det. Kanske du själv?

Skicka in din nominering till SUKs valberedning så snabbt som möjligt. Den ni ska kontakta med förslag är sammankallande i valberedningen Carl Hanna på mailadress carl@suk.se

Sedan finns det några saker som man ska ta hänsyn till då man föreslår kandidater till en riksstyrelse; att styrelsen ska vara en dynamisk grupp, att styrelsen är representativ för SUK i stort, men att de också ska kunna arbeta bra ihop. Man funderar också över vad de kan tillföra gruppen, vad de har för intressen och om de har tid att engagera sig.


Fler nyheter

2020-05-29 - Katekes i coronatider?

2020-05-27 - Välkommen på barnläger med SUK's-S!

2020-05-26 - SUK Väst ska ha årsmöte!

2020-05-15 - Dags för sommarläger!

2020-05-12 - Stiftets ungdomspastorala team bjuder in till lägerledarkurs!

2020-05-06 - Katolsk bokhandel behöver vårt stöd!

2020-05-04 - Studiecirkel?

2020-04-08 - ___________________________

2020-03-09 - SUK Västs ungdomskonsulent presenterar sig!

< juni 2020 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

12
13 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

13
14 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

14
15
16
17
18
19
20
21 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

21
22 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

22
23 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

23
24 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

24
25 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

25
26 juni

26 jun -

SUK Västs årsmöte!

26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Ansgarwerken