Nu har SUK haft årsmöte!

2021-02-05


Nu är SUKs första digitala ordinarie digitala årsmöte på riksnivå avslutat! Vi var 40 deltagare som var med.

Tack för vårt underbara presidium Jan Sundström, Mattias Andersson, Katarina Krajina och Marcus Grunditz. Ni skötte detta på ett fantastiskt sätt!

Vi hade workshops, diskussioner och raster, ungefär som på ett ordinärt årsmöte. Deltagarna hade ett bra tålamod med de  små tekniska svårigheter som uppstod.

Vi har nu en ny förbundsstyrelse:
Ordförande: Damiana Sabah - 1 år kvar
Vice ordförande: Krystian Wieszala - nyval 2 år
Kassör: Bashar Deesha - nyval 2 år
Sekreterare: Karol Walko - fyllnadsval 1 år
Ledamot: Merna Audesho - 1 år kvar
Ledamot: Lilian Gillegård - nyval 2 år
Ledamot: Monika Kubiak - nyval 2 år
Suppleant: Alexander Jokhaji - nyval 1 år

Invalda i verksamhetsutskottet:
Ledamot 1: Stefan Bertha
Ledamot 2: Julian Karwacki
Ledamot 3: vakant

Invalda i redaktionsutskottet
Ledamot 1: Màtyàs Belina
Ledamot 2: Kristoffer Jerzy Linder

Valda revisorer:
Sakrevisor: Birgitta Gelotte
Sakrevisor: Nelli Abdayem

Valda lekmannarevisor: John Mossop, nyval 1 år.
Valberedningens förslag till auktoriserad revisionsbyrå: Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC)


(20210320)
Fler nyheter

2021-06-04 - SUK Väst ordnar barndag!

2021-05-18 - SUK's-S barnläger!

2020-06-12 - Beredskapsplanen online!

2020-05-04 - Studiecirkel?

2020-04-08 - ___________________________

2019-12-04 - Christus vivit - Kristus lever

2018-08-11 -

2018-05-25 - GDPR!

2018-01-11 -

2017-12-09 -

2013-08-02 - Kristen humor!

< juni 2021 >
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 juni

12 jun 12:00 - 17:00

SLUKs barndag!

12
13
14
15
16
17
18 juni

18 jun - 20 jun

SUKs sommarläger!

18
19 juni

18 jun - 20 jun

SUKs sommarläger!

19
20 juni

18 jun - 20 jun

SUKs sommarläger!

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 juni

29 jun - 3 jul

SUK's-S sommarläger!

29
30 juni

29 jun - 3 jul

SUK's-S sommarläger!

30
1 juli

29 jun - 3 jul

SUK's-S sommarläger!

1
2 juli

29 jun - 3 jul

SUK's-S sommarläger!

2
3 juli

29 jun - 3 jul

SUK's-S sommarläger!

3
4
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Bonifatiuswerk