Har du en idé om någon som skulle passa i SUKs förbundsstyrelse?

 

-Eller i ett utskott kanske?

Vi tar gärna emot din förslag!

 

Den 15-17 mars 2019 har SUK sitt årsmöte. Det är SUKs högst beslutande organ. Det är då vi lägger upp planerna för det närmaste året och också också drar upp riktmärken för framtiden. Mellan årsmötena är det förbundsstyrelsen som på årsmötets uppdrag sköter SUK. Det är en viktig styrelse och är beroende av bra folk som har tid att engagera sig. Till sin hjälp har styrelsen utskott som jobbar med t.ex. läger och våra tidningar.

Vi söker människor som har någon erfaranhet av SUK eller motsvarande organsisation och som har tid att engagera sig. Gärna med olika ursprung, ålder och geografisk hemvist. 

Har du något förslag, så vill vi gärna ha det. Kanske du själv?

Skicka in din nominering till SUKs valberedning så snabbt som möjligt.

Sedan finns det några saker som man ska ta hänsyn till då man föreslår kandidater till en riksstyrelse; att styrelsen ska vara en dynamisk grupp, att styrelsen är representativ för SUK i stort, men att de också ska kunna arbeta bra ihop. Man funderar också över vad de kan tillföra gruppen, vad de har för intressen och om de har tid att engagera sig.

Nominera!

Vill du nominera dig själv eller någon annan till SUKs förbundsstyrelse eller till utskotten - skriv det nedan:

Ämne:

Från:

Beskrivning:


< maj 2019 >
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 maj

11 maj -

MJUKs regionsdag!

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Medlemskap
tidningarna
Bonifatiuswerk