Medlemsförsäkring

 

Alla registrerade medlemmar i SUK under 65 år har genom Länsförsäkringar en olycksfallsförsäkring. Denna gäller under SUK-aktiviteter, och den direkta färden till och från (inom Sverige). Gäller medlemmar boende i Norden.

 

OBS! Försäkringen gäller visserligen vid kortare vistelser utomlands, men inte merkostnader för olycksfall som beror på vistelse utomlands. Detta innebär att medlemmar behöver speciell rese-färsäkring vid resa utomlands. Ibland ingår en reseförsäkring i hemförsäkringen.

Olycksfallsförsäkringen gäller i verksamhet i försäkringstagarens regi samt under den direkta färden till och från sådan verksamhet.

Försäkringen kan betala kostnader för läkar-, sjukvård samt resor föranlett av olycksfallet. Vidare betalar försäkringen ibland för merkostnader och rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader samt ersättning för kläder och glasögon.

Detta är en mycket kortfattad information och villkoren kan komma att ändras. Läs de bifogade villkoren här från 20180101: Villkor olycksfallsförsäkring

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss på Länsförsäkringar.

I försäkringen finns det några viktiga undantag

Länsförsäkringar ersätter inte kostnader för olycksfall där vården skett utanför Sverige.

Vårdkostnaderna inom Sverige ersätts endast under tre år från olyckstillfället.

Försäkringen gäller inte för olycksfall som inträffar under vistelse utanför Sverige och vistelsen varat mer än 12 månader.

Ersättning för förvärvsmässig invaliditet utgår inte efter fyllda 60 år.

Försäkringen ger inte rätt till fortsättningsförsäkring eller efterskydd för barnen.

Försäkringen gäller ej i USA eller Kanada.

Försäkringen gäller inte om man åker till områden i krig, eller liknande.

< april 2021 >
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 april

24 apr 11:00 - 14:00

Zoom-träff med Biskop Anders!

24
25
26
27
28
29
30 april

30 apr 18:00 - 2 maj 15:00

Riksläger kroppens teologi.

30
1 maj

30 apr 18:00 - 2 maj 15:00

Riksläger kroppens teologi.

1
2 maj

30 apr 18:00 - 2 maj 15:00

Riksläger kroppens teologi.

2
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Bonifatiuswerk