Personuppgifter på event inom SUK


-som t.ex. läger, regionsdagar, stiftsungdomsdagar, pilgrimsresor, årsmöten etc.

När du anmäler dig till ett event inom SUK så samlar SUK in de personuppgifter om dig som behövs för ditt deltagande. Informationen delas inte med utomstående utan bara med de som är direkt ansvariga. Relevant information kan också komma att delas med de som är ansvariga för mat och/eller boende. T.ex. delas allergi-information med de som ansvarar för maten, viss personinformation till de som ordnar ev. boende.

Informationen sparas så länge den kan vara användbar, Information om deltagarlistor kan komma att delas med de som ger bidrag till genomförandet, som t.ex. studieförbundet Bilda, som grund för redovisning, eller för att kunna göra reklam för liknande läger eller event
 
Beroende på event så samlas olika uppgifter in. Vid utlandsresa så behövs t.ex. information om medborgarskap, medan det på event inom Sverige inte behövs. Du har rätt att vägra att dela information med oss som inte är relevant.

Informationen om dig har du rätt att få raderad efter eventet, men inte innan eventuella redovisningar av eventet skett till ev. bidragsgivare.

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker är ansvarigt för deltagarlistor för event på riksnivå, och respektive region, distrikt eller nationell grupp för deras events listor.

Har du skickat in information om dig själv eller ditt barn  men vill ändra något eller kanske stryka något, så maila till SUK på suk@suk.se
Är du nyfiken på vilka uppgifter vi har om dig, så kan du maila suk@suk.se och fråga. Målet är då att skicka dina uppgifter till din folkbokföringsadress alternativt den e-postadress du angav när du anmälde dig.

Man kan läsa mer om hantering av personuppgifter på www.datainspektionen.se

...eller ring oss på SUK!
På SUKs kansli är det Åsa Hulthén som hanterar medlems- och deltagarlistorna. Mailadress: asahult@suk.se
< februari 2019 >
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9 februari

9 feb 12:00 - 18:00

SUK's-S regionsdag!

9
10
11
12
13
14
15 februari

15 feb - 17 feb

Riksläger

15
16 februari

15 feb - 17 feb

Riksläger

16 feb -

SLUKs Romme-resa!

16
17 februari

15 feb - 17 feb

Riksläger

17
18
19
20
21
22
23 februari

23 feb -

SUK Västs årsmöte!

23 feb -

SUK Sydösts årsmöte!

23
24
25
26
27
28
1 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

1
2 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

2 mar 12:45 - 20:00

SLUKs årsmöte!

2
3 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

3
Medlemskap
Instagram
Bonifatiuswerk