Nu har SUK haft årsmöte!

Ännu ett årsmöte är till ända. Vi har diskuterat ordentligt och inte lämnat någon del av dagordningen åt slumpen. Årsmötet avslutades 21.55, kanske påverkat av en motion från Edward där det skrevs om att årsmötena har börjat dra ut på tiden. Det gjorde inte detta årsmöte!

Ett stort tack till vårt professionella presidium bestående av våra mötessekreterare Wiktoria Nuri och Therese Grassman, och våra mötesordförande Jan Sundström och Marcus Grunditz. Utan er hade det här inte gått så bra som det gjorde! Och inte utan våra excellenta valberedning och sakrevisorer. Tack!

Ett stort tack till våra mässfirande präster f. Morgan Elworth, f. Richard Hayward och br. Bazyli Janowski OFM. Våra gäster från NUK och DUK; Hanna, Anna, Lea och Linh. Våra gäster från stiftet Elin Jönsson, p. Pascal René Lung OP och sr Basma Alkas Ishak. Och Mia Nilson, generalsekreterare från Hela Människan!

Vi fick under helgen en ny hedersmedlem: Jan Sundström för lång och trogen ideell tjänst inom SUK och som flitig mötesordförande på våra årsmöten.

En ny styrelse valdes:
Ordförande (fyllnadsval 1 år) – Karol Walko
Vice ordförande (nyval 2 år) – Merna Audesho
Kassör (nyval 2 år) – Bashar Polus Mikha
Sekreterare – (1 år kvar) – Andras Belina
Ledamot 1 (nyval 2 år) – Wiktoria Wiszniewska
Ledamot 2 (nyval 2 år) – Patrick Bou-Rached
Ledamot 3 (fyllnadsval 1 år) – Zuzanna Jurus
Ledamot 4 (fyllnadsval 1 år) – Mikael Sebastjan
Suppleant (nyval 1 år) – Lillian Gillegård

Till redaktionsutskottet valdes:
Valeria Gunnarsson
Adela Ochotnicki

Till verksamhetsutskottet valdes:
Wiktoria Nuri
Rita Francis
Rita Audesho
Maria Koj Hasarli
Paul Gorgis
Rodas Berhane
Stefan Bertha

Till SUKs lekmannarevisor valdes:
John Mossop

Till sakrevisorer valdes:
Laurens Kämpe
Desirée Karlsson Boll

Till ny valberedning:
Arno Humal
Akira Pingol Jirenfelt
Damiana Sabah Younan
Nathalie Abdelki
Arlene Karlsson

Tack alla nära 60 deltagare som kom och på olika sätta deltog under helgen på Marielunds stiftsgård!