Nytt förenklat förfarande för att bli godkänd ledare inom SUK!

Är du ledare, kock, styrelseledamot eller på annat sätt hjälp till en förening inom SUK?
TACK!

Men alla ledare inom SUK på alla nivåer, som t.ex. lokalföreningar, regioner och nationella grupper, ska i enlighet med stiftets direktiv gjort vissa saker för att vara en godkänd ledare inom kyrkan.

1. Gått stiftets beredskapsplan (mer information här LÄNK)
2. Visat upp utdrag från polisregistret (kan beställas här LÄNK)
3. Fyllt i en speciell dokumentationsblankett (ladda ner här LÄNK)

Blanketten på punkt tre  ”Dokumentation för personer som vill åta sig volontäruppdrag inom verksamhet anordnad av Sveriges Unga Katoliker (SUK)” är en ny och förenklad blankett som endast gäller för uppdrag inom SUK. Blanketten fylls i en gång för alla och oavsett typ av SUK-aktivitet och oavsett om det är på lokal- regional- eller riksnivå.
Vi rekommenderar alla att använda den nya förenklade blanketten för verksamhet inom SUK.

***********************************
-Vem ska blanketten skickas till? Svar: På blanketten står vem man ska skicka den till
-Om man fyllt i den äldre och mer invecklade blanketten, behöver man fylla i denna nya? Svar: Nej, inte egentligen men vi råder alla att fylla i den här nya i alla fall då den gäller för alla uppdrag inom SUK.
-Behöver man gå om kursen? Svar: Har man gått kursen from år 2019 och senare så behöver man inte gå om kursen.
– Måste någon som är ledare på både stiftsaktiviteter och SUK-aktiviteter fylla i två blanketter? Svar: Ja. Denna nya förenklade blankett gäller bara inom SUKs verksamhet.

Frågor? Mejla SUK på suk@suk.se eller stiftets barnskyddsombud Björn Håkonsson på mejladress barnskyddsombud@katolskakyrkan.se