Adventsinsamling till Haiti!

Caritas Sverige och Katolska Pedagogiska Nämnden i Stockholms katolska stift inbjuder alla barn
och ungdomar, kateketer och föräldrar i stiftet att delta i Adventsinsamlingen 2022 genom insamlingsaktiviteter
i och utanför församlingen. Haiti är ett av världens fattigaste länder. De flesta barn i Haiti
lider av undernäring och saknar tillgång till re nt vatten. Bara hälften av barnen går i skolan.

Klicka här för att läsa mer om insamlingen.