Aktiviteter

Aktiviteter på riks- eller regionsnivå inom SUK

SUK ordnar massor av roliga, spännande, intressanta och utvecklande aktiviteter för barn och unga.  SUK har aktiviteter på riksnivå som vänder sig till alla i hela landet och på regionalnivå för olika delar av landet samt aktivitet anordnad av nationell grupp inom SUK.

Du är välkommen att delta i våra aktiviteter!

Aktuella aktiviteter

26-28 november 2021: SUK Västs läger med temat "De okända helgonen".
27 november 2021: SLUKs heldag med biskop Anders
3-5 december 2021: PUKiS läger och årsmöte
11 december 2021: SUK Västs barndag
19 februari 2022 kl. 13: SLUKs årsmöte
22 januari 2022: Ledarutbildning corona och psykisk ohälsa.
18-20 mars 2022: SUK riks årsmöte
17-19 mars 2023: SUK riks årsmöte
1-6 augusti 2023 (och "Dagarna i stiften" några dagar innan ) världsungdomsdagsresa!

Mer information och mer om det som är på gång kan du läsa om under:   Nyheter!