Aktiviteter

SUK ordnar massor av roliga, spännande, intressanta och utvecklande aktiviteter för barn och unga.  SUK har aktiviteter på riksnivå som vänder sig till alla i hela landet och på regionalnivå för olika delar av landet samt aktivitet anordnad av nationell grupp inom SUK.

Du är välkommen att delta i våra aktiviteter!

Aktuella aktiviteter

1-3 oktober 2021: Läger med SUK Sydöst.
9 oktober 2021: SLUK Grand ball
19-21 november 2021: SUKs riksläger "Kallade till storhet"
27 november 2021: SLUKs heldag med biskop Anders
18-20 mars 2022: SUK riks årsmöte
17-19 mars 2023: SUK riks årsmöte