Aktiviteter

Aktiviteter på riks- eller regionsnivå inom SUK

SUK ordnar massor av roliga, spännande, intressanta och utvecklande aktiviteter för barn och unga.  SUK har aktiviteter på riksnivå som vänder sig till alla i hela landet och på regionalnivå för olika delar av landet samt aktivitet anordnad av nationell grupp inom SUK.

Du är välkommen att delta i våra aktiviteter!

Aktuella aktiviteter

18 maj 17.30: Fika och beredskapsplan med SLUK
21 maj 2022: Vad händer efter corona? -en nationell konferens för ungdomsledare.
21 maj 2022: Barndag inför första kommunion (SUK Väst)
26-29 maj 2022: PUKiS-läger
11 juni 2022 kl. 12:00–17:30: SLUKs barndag
17-19 juni 2022: SUKs sommarläger
19-23 juni 2022: SUK Sydösts barnläger
12-14 augusti: KNUGs sommarläger
2-4 september 2022: SUKs Stiftsungdomsdagar i Vadstena
14-16 oktober 2022: SUK Sydösts konfirmandläger på Karlsby lägergård.
9-11 december 2022: SLUKs konfirmandläger på Marielund.
17-19 mars 2023: SUK riks årsmöte
14-16 april 2023: MJUKs konfirmandläger på Drakudden konferens och lägergård.
21-23 april 2023: SUK Västs konfirmandläger på Sjöviksgården.
9-11 juni 2023: SUKs sommarläger
1-6 augusti 2023 (och "Dagarna i stiften" några dagar innan ) världsungdomsdagsresa!
14-16 juni 2024: SUKs sommarläger
13-15 juni 2025: SUKs sommarläger

Mer information och mer om det som är på gång kan du läsa om under:   Nyheter!

Film SUDen