Aktiviteter

Aktiviteter på riks- eller regionsnivå inom SUK

SUK ordnar massor av roliga, spännande, intressanta och utvecklande aktiviteter för barn och unga.  SUK har aktiviteter på riksnivå som vänder sig till alla i hela landet och på regionalnivå för olika delar av landet samt aktivitet anordnad av nationell grupp inom SUK.

Du är välkommen att delta i våra aktiviteter!

Aktuella aktiviteter

9-11 december 2022: SLUKs konfirmandläger på Marielund.
10 december 2022: SUK's-S on ice
17-19 februari 2023: SUKs riksläger
25-26 februari 2023: KNUGs resa till Romme Alpin
11 mars 2023: SLUKs årsmöte.
17-19 mars 2023: SUK riks årsmöte
14-16 april 2023: SUK's-S, Skåne och Blekinges konfirmandläger i Jonstorp.
14-16 april 2023: MJUKs konfirmandläger på Drakudden konferens och lägergård.
21-23 april 2023: SUK Västs konfirmandläger på Sjöviksgården.
9-11 juni 2023: SUKs sommarläger
1-6 augusti 2023 (och "Dagarna i stiften" några dagar innan ) världsungdomsdagsresa!
14-16 juni 2024: SUKs sommarläger
13-15 juni 2025: SUKs sommarläger

Mer information och mer om det som är på gång kan du läsa om under:   Nyheter!

Film SUDen