Beredskapsplanen

Om stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp

Sitter du i en styrelse inom SUK? – Tack!! Din insats är värdefull.
Kanske du dessutom känner till andra som ibland är ledare, chaufförer, kockar eller på andra sätt hjälper till?

Nu vill vi berätta, eller påminna om, att alla ledare inkl. styrelseledamöter på alla nivåer inom SUK, som t.ex. lokalföreningar, regioner och nationella grupper, i enlighet med stiftets beredskapsplan ska ha gjort vissa saker för att vara en godkänd ledare inom katolska kyrkan och SUK.

En ledare ska ha:
1. Gått stiftets beredskapsplan (mer information följer)
2. Visat upp utdrag från polisregistret (mer information följer)
3. Fyllt i en speciell dokumentationsblankett (mer information följer)

1. Om stiftets beredskapsplan

För att försöka minimera risken för sexuella övergrepp inom katolska kyrkan har det bestämts att alla ledare inom katolska kyrkan och SUK ska ha gått stiftets kurs i beredskapsplanen mot sexuella övergrepp. Med kursen menar vi den som började ges i ny version år 2019.
Kursen går man antingen på plats när den ges fysiskt eller så går man den online. På onlinekursen ser man två inspelade lektioner och svarar på enkla frågor som visar att man har förstått. Därefter får man bekräftelse att man gått kursen.
Man meddelar att man vill gå onlinekursen till: barnskyddsombud@katolskakyrkan.se
Då får man hjälp att gå kursen.

Den som vill veta mer kan läsa på stiftets hemsida. Där finns även information om när utbildningen ges ”fysiskt”, dvs. på en viss ort: https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud

2. Om polisregisterutdrag

Om man ska vara ledare inom SUK behöver man också beställa ett polisregisterutdrag som ska visas upp för stiftets barnskyddsombud/ansvarig präst/föreningsledare/ordförande eller uppdragsgivare inom SUK – som sedan intygar på blanketten (som kommer under punkt 3) att de sett utdraget. Du ska bara visa upp det, så den som du visar upp det för ska inte behålla det.

Polisregisterutdraget är ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet
än skola och barnomsorg.” Utdraget kan beställas på polisens e-tjänst
under
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

3. Om dokumentationsblanketten

Ska man vara ledare inom SUK behöver man fylla i en dokumentationsblankett. Blanketten är en ny och förenklad blankett som endast gäller för uppdrag inom SUK. Blanketten fylls i en gång för alla och oavsett typ av SUK-aktivitet, och oavsett om det är på lokal- regional- eller riksnivå. Rätt praktiskt!

– Vem ska blanketten skickas till?
Svar: På blanketten står vem man ska skicka den till: Björn Håkonsson, Blidvädersvägen 6 D, 1tr, 222 28, Lund.
– Om man fyllt i den äldre och mer invecklade blanketten, behöver man fylla i denna nya?
Svar: Nej, inte egentligen men vi råder alla att fylla i den här nya i alla fall då den gäller för alla uppdrag inom SUK.
– Behöver man gå om kursen?
Svar: Har man gått kursen from år 2019 och senare så behöver man inte gå om kursen. Har man bara gått kursen innan 2019 så behöver man gå om den.
– Måste någon som är ledare på både församlingsaktiviteter och SUK-aktiviteter fylla i två blanketter? Svar: Ja. Denna nya förenklade blankett gäller bara inom SUK.

Frågor? Mejla SUK på suk@suk.se eller stiftets barnskyddsombud Björn Håkonsson på mejladress barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

Har du eller någon annan blivit utsatt?

Klicka här  och läs om vart du ska vända dig.