Reseersättning

Reseersättning och subventioner av läger finns för att ge alla möjlighet att åka på våra läger. 

SUK har aktiviteter på lokal-, regional, distrikts- och riksnivå. Som medlem i SUK har du ofta möjlighet till reseersättning och subventionerade läger, reträtter och årsmöten. Observera att olika regler gäller för olika aktiviteter.

Ersättning till deltagare på aktiviteter

Ger aktiviteten rätt till reseersättning och subventioner behöver du söka ersättning för det på vår blankett för ersättning. Reseersättning är för billigast möjliga resa, så tänk på att samåka om du åker bil.

Ersättning till förbundsstyrelse och anställda

Sitter du i styrelsen eller är anställd av SUK kan du också få ersättning för dina utlägg inom den uppgift du har. Då använder du ersättningsblanketten för SUKs förbundsstyrelse och anställda.