Ungdomsdagar VUD och SUD

Katolska kyrkan anordnar träffar för ungdomar både i Sverige och i hela världen där de kan känna gemenskap och fördjupa sig i sin tro. 

Stiftsungdomsdagarna (SUD)

Varje år inbjuder påven världens ungdomar till att samlas i sina stift  kring ett av honom utvalt tema. Det är grunden för våra stiftsungdomsdagar. Varje år, förutom de år världsungdomsdagarna hålls, anordnar Sveriges unga katoliker Stiftungdomsdagarna (SUD). Det är en fullspäckad helg där katolska ungdomar från hela Sverige samlas. Dagarna är fyllda med gemenskap, bön, intressanta föredrag och aktiviteter.

Världsungdomsdagarna (VUD)

Ungefär vart tredje år hålls den internationella Världsungdomsdagen någonstans i världen. Oavsett var denna fest äger rum vallfärdar ungdomar dit från hela världen. Festivaler, katekeser och diskussionsforum är några av de saker man får del av. Som avslutning firas en stor mässa med påven.

Världsungdomsdagen 2013 hölls i Rio De Janeiro, Brasilien, värdsungdomsdagen 2016 hölls i Krakow, Polen och värdsungdomsdagen 2019 hölls i Panama. World Youth Day (WYD) är det engelska namnet för Världsungdomsdagen.