Böner

Grundläggande böner

Här hittar du några av de vanligaste och mest grundläggande bönerna inom katolska kyrkan. Bönerna har en lång tradition och har ofta sitt ursprung bland de första kristna och i nya testamentet.

Korstecknet

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ära Vare Fadern

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet.

Amen.

Herrens Bön

Fader Vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Amen.

Var Hälsad Maria samt Angelus

Var hälsad, Maria,
full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare nu och i vår dödsstund.

Amen

Angelus

Herrens ängel kom med bud till Maria.
– Och hon blev havande av den helige Ande.

”Var hälsad Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt, Jesus
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen

Se, jag är Herrens tjänarinna.
– Må det ske med mig som du har sagt.

”Var hälsad Maria…”

Och Ordet blev kött,
– och tog sin boning ibland oss.

”Var hälsad Maria…”

Bed för oss, heliga Guds moder,
– att vi blir värdiga Kristi löften.

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap fått veta att din Son blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet. Genom samme Kristus, vår Herre
Amen.

Fatimabönen

O, min Jesus, förlåt oss våra synder.
Bevara oss från helvetets eld.
Led alla själar till himmelen,

Särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

Den Apostoliska trosbekännelsen

Jag tror på Gud,
Den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens skapare.

Och på Jesus Kristus,
Hans ende son, vår Herre,
som blev avlad genom den helige Ande,
föddes av jungfru Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlen,
sitter på Guds,
den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den helige Ande,
den heliga, katolska kyrkan,
de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse,
köttets uppståndelse
och det eviga livet.

Amen.