Caritas Sverige inbjuder unga till adventsinsamlingen!

Caritas Sverige inbjuder barn och ungdomar i Stockholms katolska stift till 2021 års Adventsinsamling. Det som är speciellt för i år är att vi samlas kring en gemensam dag och att ungdomsgrupper speciellt bjuds in att samla in denna dag.

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att leva sin tro genom konkreta barmhärtighets- och kärlekshandlingar. Genom att delta i insamlingsaktiviteter kan barn och unga vara med och hjälpa sina systrar och bröder i nöd.

Ungdomsgrupper, barngrupper, elever i katolska skolor, konfirmandgrupper, kateketer, lärare och föräldrar inbjuds att delta.

Startskottet för Adventsinsamlingen är Första advent. Gemensam insamlingsdag blir lördagen den 27 november.

Läs mer här.