Bli lokalförening

Bilda lokalförening inom SUK.

Hur blir man en förening inom SUK?

En snabbversion till att bilda lokalförening inom SUK.

1. Ta fram, ladda ner…skriv ut…
-Protokoll (ifyllningsbart)  för att bilda förening
-SUKs normalstadgar (ifyllningbara)

2. Håll mötet.
Fyll i protokollet och stadgarna under mötet.

3. Skriv under protokollet

4. Skicka in en kopia av det underskrivna protokollet och stadgarna till
SUK, Box 2150, 10314 Stockholm. Eller skanna in det och mejla till suk@suk.se

5. Grattis, snart är ni medlemmar i SUK!

För mer ingående information klicka här.