Mallar och blanketter

För föreningsadministration och redovisning

Exempel på förenklad ekonomiskredovisning i pdf word
Förenklad ekonomisk redovisning (med rader där ni kan fylla i era egna uppgifter) i pdf  word
Mall verksamhetsredovisning 2021 i pdf word
Detaljerad mall för verksamhetsredovisning 2021 i pdf word
Har betalat listor 2021 i pdf Excel
Aktiva medlemslistor i pdf Excel
Mall verksamhetsredovisning Activity report  2021 -english
Mall verksamhetsredovisning Activity report  2021 -english -More specific