Mallar och blanketter

Förslag till katekesgrupper

Kan det vara så att man kan göra anmälan till SUK enklare genom att anmäla sig till undervisning och SUK på samma blankett? Här är ett förslag:

Mall kombinerad anmälan SUK och trosundervisning

För föreningsadministration och redovisning

Exempel på förenklad ekonomiskredovisning i pdf word
Förenklad ekonomisk redovisning (med rader där ni kan fylla i era egna uppgifter) i pdf  word
Mall verksamhetsredovisning 2022 i pdf  word
Detaljerad mall för verksamhetsredovisning 2022 i pdf word
Har betalat listor i Excel     I Pdf
Aktiva medlemslistor i Excel i Pdf
Mall verksamhetsredovisning Activity report  2022 -english
Mall verksamhetsredovisning Activity report  2022 -english -More specific