Medlemsförsäkring

Alla registrerade medlemmar i SUK under 65 år har genom Länsförsäkringar en olycksfallsförsäkring. Denna gäller under SUK-aktiviteter, och den direkta färden till och från (inom Sverige). Gäller medlemmar boende i Norden.

OBS! Försäkringen gäller visserligen vid kortare vistelser utomlands, men inte merkostnader för olycksfall som beror på vistelse utomlands. Detta innebär att medlemmar behöver speciell rese-färsäkring vid resa utomlands. Ibland ingår en reseförsäkring i hemförsäkringen.

Olycksfallsförsäkringen gäller i verksamhet i försäkringstagarens regi samt under den direkta färden till och från sådan verksamhet.

Försäkringen kan betala kostnader för läkar-, sjukvård samt resor föranlett av olycksfallet. Vidare betalar försäkringen ibland för merkostnader och rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader samt ersättning för kläder och glasögon.

Försäkringen kan betala kostnader för läkar-, sjukvård samt resor föranlett av olycksfallet. Vidare betalar försäkringen ibland för merkostnader och rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader samt ersättning för kläder och glasögon.

Detta är en mycket kortfattad information och villkoren kan komma att ändras. Läs de bifogade villkoren här från 20180101: Villkor olycksfallsförsäkring

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss på Länsförsäkringar.

I försäkringen finns det några viktiga undantag:

  • Länsförsäkringar ersätter inte kostnader för olycksfall där vården skett utanför Sverige.
  • Vårdkostnaderna inom Sverige ersätts endast under tre år från olyckstillfället.
  • Försäkringen gäller inte för olycksfall som inträffar under vistelse utanför Sverige och vistelsen varat mer än 12 månader.
  • Ersättning för förvärvsmässig invaliditet utgår inte efter fyllda 60 år.
  • Försäkringen ger inte rätt till fortsättningsförsäkring eller efterskydd för barnen.
  • Försäkringen gäller ej i USA eller Kanada.
  • Försäkringen gäller inte om man åker till områden i krig, eller liknande.
  • Försäkringen kan betala kostnader för läkar-, sjukvård samt resor föranlett av olycksfallet. Vidare betalar försäkringen ibland för merkostnader och rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader samt ersättning för kläder och glasögon.