Medlemsförsäkring

Alla registrerade medlemmar i SUK under har genom Länsförsäkringar en kollektiv olycksfallsförsäkring. Gäller medlemmar folkbokförda och boende i Norden, under SUK-aktiviteter.

Försäkringen omfattar olycksfallskada som drabbar de försäkrade, samtliga medlemmar och ledare i Sveriges Unga Katoliker. Försäkringen gäller under verksamhet i försäkringstagarens regi samt under den direkta färden till och från sådan verksamhet.

OBS! Försäkringen gäller visserligen vid kortare vistelser utomlands, men inte merkostnader för olycksfall som beror på vistelse utomlands. Detta innebär att medlemmar behöver speciell reseförsäkring vid resa utomlands. Ibland ingår en reseförsäkring i hemförsäkringen.

Olycksfallsförsäkringen gäller i verksamhet i försäkringstagarens regi samt under den direkta färden till och från sådan verksamhet.

Försäkringen kan betala kostnader för läkar-, sjukvård samt resor föranlett av olycksfallet. Vidare betalar försäkringen ibland för merkostnader och rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader samt ersättning för kläder och glasögon.

Försäkringen kan betala kostnader för läkar-, sjukvård samt resor föranlett av olycksfallet. Vidare betalar försäkringen ibland för merkostnader och rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader samt ersättning för kläder och glasögon.

Detta är en mycket kortfattad information och villkoren kan komma att ändras. Läs de bifogade villkoren här :

I försäkringen finns det några viktiga undantag:

  • Länsförsäkringar ersätter inte kostnader för olycksfall där vården skett utanför Sverige.
  • Vårdkostnaderna inom Sverige ersätts endast under tre år från olyckstillfället.
  • Försäkringen gäller inte för olycksfall som inträffar under vistelse utanför Sverige och vistelsen varat mer än 12 månader.
  • Ersättning för förvärvsmässig invaliditet utgår inte efter fyllda 60 år.
  • Försäkringen ger inte rätt till fortsättningsförsäkring eller efterskydd för barnen.
  • Försäkringen gäller ej i USA eller Kanada.
  • Försäkringen gäller inte om man åker till områden i krig, eller liknande.
  • Försäkringen kan betala kostnader för läkar-, sjukvård samt resor föranlett av olycksfallet. Vidare betalar försäkringen ibland för merkostnader och rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader samt ersättning för kläder och glasögon.
  • Försäkringsbeloppet för medicinsk och ekonomisk invaliditet minskar med 5 procentenheter per år from det år försäkrad fyller 56 år, men aldrig lägre än 25 procent.