Söka bidrag -grupp inom SUK

Bidragsansökan för lokalförening, nationell grupp eller region inom SUK.

Ansökningsblankett för bidrag

Här nedan kan du ladda ner blankett för att söka bidrag i SUK. Du kan söka bidrag genom en lokalförening eller en region som tillhör SUK. Du kan inte som enskild person söka.

Ekonomiska utskottet (EU), som är en del av förbundsstyrelsen, beslutar om bidragets storlek. Bidragets storlek baseras på antalet giltiga medlemmar i lokalföreningen, plats (om det är i Sverige eller utomlands), antalet dagar aktiviteten är, antalet deltagare som är på aktiviteten samt hur budgeten ser ut. EU bidrar till aktiviteten, vilket menas med att vi inte ger fullt bidrag för alla kostnader som söks på aktiviteten. Ni behöver därför finansiera det med deltagaravgifter som är rimliga beroende på vad ni ska göra. Ekonomiska utskottet (EU) kan också sänka det sökta bidragets storlek om de anser att det sökta bidragets storlek är större än vad som är rimligt beroende på hur aktiviteten ser ut.

All övrig info finns i blanketten och den behöver skrivas under av lokalföreningen/regionen, och mailas till eu@suk.se. Ni får svar inom 10 arbetsdagar och tänk på att söka i god tid för att veta hur mycket ni får och fyll i allting, annars behöver ni komplettera innan Ekonomiska utskottet (EU) kan behandla ansökan. Ni kan också söka för en aktivitet som redan anordnats under året med samma blankett.

Vi ser fram emot er ansökan.

Mvh Ekonomiska utskottet (EU)