SUKs årsmöten

Årsmötet är SUKs högsta beslutande organ. Här är några av våra årsmöten.

SUKs extra årsmöte 8 maj 2022

Under året beslutade sig MUCF att ge oss extra medel för att få igång verksamheten under året. Dessa pengar var inte med i det ordinarie årsmötet då vi fick beslutet efter årsmötet var slut. Därmed kallades det till ett digitalt extra årsmöte den åttonde maj 2022 och det deltog runt tjugo medlemmar på mötet.

SUKs ordinarie årsmöte 18-20 mars 2022

presidiet

Nu har SUK återigen haft ett årsmöte. Fysiskt. På plats. Jätteskönt nu ”efter” corona. Som alltid tas demokratin på högsta allvar i SUKs förbund och det debatterades en bit in på natten både fredag och lördag. Runt kl. ett-två natten mot söndag var årsmötet klart. Särskilt roligt är att vi har en ny hedersmedlem! Arlene Xavier Dourado Karlsson.

Ett särskilt tack till vårt presidium bestående av mötesordförande Marcus och Jan och mötes sekreterare Valida och Edward. Ni gjorde ett fantastiskt jobb. Tack!

Tack också till vår gäst från Norges Unga Katoliker Martin som deltog och inspirerade med att visa på NUKs verksamhet.

Tack till alla präster (f. Marcus, f. Joseph och F. Bazyli) som firande mässor med oss och andra gäster som deltog och gjorde helgen till en fin helg. Särskilt kan nämnas kardinal Anders Arborelius OCD och generalvikarie Pascal René Lung OP.

Tack till avgående styrelse, utskott, valberedning och revisorer och tack ni som kan tänka er att hjälpa SUK under nästa mandatperiod.

SUKs förbundsstyrelse 2022-2023:
Ordförande (nyval 2 år) – Damiana Sabah Younan
Vice ordförande (fyllnadsval/1 år kvar) – Karol Walko
Kassör (1 år kvar) – Bashar Deesha
Sekreterare – (nyval 2 år) – András Belina
Ledamot 1 (1 år kvar) – Lillian Gillegård
Ledamot 2 (1 år kvar) – Monika Kubiak
Ledamot 3 (nyval 2 år) – Alexander Jokhaji
Ledamot 4 (nyval 2 år) – Diana Francis
Suppleant – Merna Audesho

Verksamhetsutskottet:
Max Martin Skalenius
Patrik Bou-Rached
Rita Francis
Wiktoria Nuri

Redaktionsutskottet:
Kristoffer Jerzy Linder
Valeria Gunnarsson

Lekmannarevisor:
John Mossop

Auktoriserad revisionsbyrå:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC)

Sakrevisorer:
Laurens Kämpe och Marcela Soto Gonzalez

Valberedning:
Rodas Berhane
Arlene Karlsson
Nathalie Abdelki
Maria Kojhasarli

Ny hedersmedlem:
Arlene Xavier Dourado KarlssonArlene är en eldsjäl inom SUK och regionen SUK’s-S så det var välförtjänt att hon blev hedersmedlem!

SUKs ordinarie årsmöte 19-21 mars 2021

Nu är SUKs första digitala ordinarie digitala årsmöte på riksnivå avslutat! Vi var 40 deltagare som var med. Tack för vårt underbara presidium Jan Sundström, Mattias Andersson, Katarina Krajina och Marcus Grunditz. Ni skötte detta på ett fantastiskt sätt!
Vi hade workshops, diskussioner och raster, ungefär som på ett ordinärt årsmöte. Deltagarna hade ett bra tålamod med de  små tekniska svårigheter som uppstod.

Vi har nu en ny förbundsstyrelse:
Ordförande: Damiana Sabah – 1 år kvar
Vice ordförande: Krystian Wieszala – nyval 2 år
Kassör: Bashar Deesha – nyval 2 år
Sekreterare: Karol Walko – fyllnadsval 1 år
Ledamot: Merna Audesho – 1 år kvar
Ledamot: Lilian Gillegård – nyval 2 år
Ledamot: Monika Kubiak – nyval 2 år
Suppleant: Alexander Jokhaji – nyval 1 årInvalda i verksamhetsutskottet:
Ledamot 1: Stefan Bertha
Ledamot 2: Julian Karwacki
Ledamot 3: vakant

Invalda i redaktionsutskottet
Ledamot 1: Màtyàs Belina
Ledamot 2: Kristoffer Jerzy Linder

Valda revisorer:
Sakrevisor: Birgitta Gelotte
Sakrevisor: Nelli Abdayem
Valda lekmannarevisor: John Mossop, nyval 1 år.
Valberedningens förslag till auktoriserad revisionsbyrå: Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC)

 

 

 

SUKs extra årsmöte 6 mars 2021

Under coronapandemin insåg vi att det skulle bli svårt att träffas på riktigt på Marielunds stiftsgård som vi planerat göra på det ordinarie årsmötet. Samtidigt sade stadgarna uttryckligen att deltagarna på ordinarie årsmöten (dvs inte extra årsmöten) måste vara fysiskt närvarande.
Styrelsen presenterade då en proposition gav stadgarna ett tillägg: Vid extrema omständigheter, som t.ex. vid pandemier, kan årsmötet hållas digitalt.

På detta extra årsmöte som hölls 20210306 antogs förbundsstyrelsens proposition vilket gjorde att det ordinarie årsmötet kunde hållas digitalt. 16 röstberättigade närvarade och 6 övriga representanter deltog.

SUKs ordinarie årsmöte 20200321

I skuggan av Corona och med hjälp av lite försiktighetsåtgärder så hade SUK årsmöteshelgen som planerat den 20-22 mars med den ändringen att själva årsmötet bara hölls under lördagen. Platsen var som vanligt den fina stiftsgården Marielund. Många kunde inte komma till årsmötet men lite drygt 30 personer närvarade och en delvis ny styrelse valdes.
Presidiet bestod av våra väldigt skickliga Mötesordförande Jan Sundström och Desirée Karlsson, mötessekreterare Claudia Lienert och Lilian Gillegård. Tack för att ni är så bra!

Till ny förbundsstyrelse för 2020-2021 valdes:

Ordförande Damiana Sabah
Vice ordförande Karolina Danilczuk
Kassör Bashar Deesha
Sekreterare Lilian Gillegård
Ledamot Stefan Bertha
Ledamot Merna Audesho Yohana
Ledamot Merna Jajo
Suppleant Karol Walko

Ett stort tack till alla som deltog och hjälpte till. Tack p. Bazyli Janowski och f. Andreas Diaz som kom och firade mässa med denna lilla men tappra skara!
Efter årsmötet men under årsmöteshelgen valdes f. Witold Młotkowski OFM och f. Bazyli Janowski OFM till SUKs andlige vägledare.

SUKs ordinarie årsmöte 15-17 mars 2019

Nu har SUK haft årsmöte på Marielunds stiftsgård!
Ett stort tack till alla 89 deltagare som kom och var med. Årsmötet var av den rejäla sorten med många och livliga diskussioner. Vi fick besök av Fiorella Bastidas från Bilda och stiftets ungdomspastorala team närvarade samt representanter från Danmarks- och Norges Unga Katoliker. Vår generalvikare p. Pascal Rene Lung OP deltog också. Tack!

Presidiet bestod av duktiga mötesordföranden och sekreterare: Jan Sundström, Desirée Karlsson, Nasif Kasarji, Benedicte Cedergren och Robel Domenico. Ett stort tack till vårt skickliga presidium!
Vi har haft årsmöte men vi gjorde också annat. Vi bad, firade mässa, åt, fikade (mycket), sjöng och dansade.

Den nya styrelsen, 2019-2020, ser ut som följer:

Ordförande Vanessa Nacional
Vice ordf. Karolina Danilczuk
Kassör Bashar Deesha
Sekreterare Robel Domenico
Ledamot Damyana Sabah
Ledamot Nicolaus Fredestad
Ledamot Merna Khaton
Ledamot Stefan Bertha
Suppleant Simon Danielsson

SUKs redaktionsutskott 2019-2020:
Bénédicte Cedergren
Kristoffer Linder
Matyaz Belina

SUKs verksamhetsutskott 2019-2020:
Teuta Musaj
Peter Engström
Fiorella Bastidas
Simon Danielsson

Viktiga ändringar är dessa:
En motion om ändrad rösträtt gick igenom. From nu måste man var utsedd av sin
lokalförening att representera den på årsmötet för att få rösta.
Citat nya stadgarna: ”Röstberättigad vid årsmötet är ordinarie medlem som
utsetts av sin lokalförening att representera denna på årsmötet.”
Samtidigt lades till i stadgarna att deltagare på de ordinarie årsmötena måste vara fysiskt närvarande.

 

SUKs ordinarie årsmöte 9-11 mars 2018

Under helgen 9-11 mars hade riksförbundet Sveriges Unga Katoliker sitt årsmöte.

SUKs förbundsstyrelse 2018-2019:
Ordförande: Vanessa Nacíonal    Nyval 2 år
Vice Ordförande: Teuta Musaj     Fyllnadsval 1 år
Sekreterare: Simon Danielsson   Nyval 2 år
Kassör: Marcus Grunditz            1 år kvar
Ledamot: Kristoffer Jerzy Linder  1 år kvar
Ledamot: Nicolaus Fredestad      Nyval 2 år
Ledamot: Dany Kako                  Fyllnadsval 1 år

Av årsmötet utsedda ledamöter till redaktionsutskottet:
Sofia Engstrand
Petri Nordin
Bénédicte Cedergren

Av årsmötet utsedda ledamöter till verksamhetsutskottet:

Fiorella Bastidas
Maria Engstrand

Sakrevisorer 2018:
Dominique Ostrowski
Nasif Kasarji

Valberedning:
f. Witold Mlotkowski (sammankallande)
sr. Basma Alkas Ishak
Bashar Deesha
Alexander Urniaz
Åsa Hulthén

Generalvikarie f. Pascal höll tal. En av våra sakrevisorer läste upp sakrevisionen. Sakrevisorerna yrkade på ansvarfrihet men eftersom den ekonomiska revisionen inte var klar än så beslutades ansvarsfriheten på ett extra årsmöte. Detta årsmöte hölls 20180728 och där godkändes redovisningen och styrelsen fick ansvarsfrihet för senast avslutade verksamhetsår.

Ett stort tack till vårt presidium Miranda Brander, Robel Domenico och Nasif Kasarji! Tack till våra revisorer, valberedning och styrelse 2017-2018. Tack alla 68 deltagare och gäster för att ni kom!  Tack för Danmarks- och Norges- Unga Katolikers som deltog med två representanter var. Och vår generalvikarie p. Pascal René Lung OP och vår kardinal Anders Arborelius OCD. Och tack D. för att alla fick tillfälle att lära sig mer om Wahlgrens släktträd, vilket engagerade, och då även DUK! Teambuilding när den är som bäst!

SUKs ordinarie årsmöte 17-19 mars 2017

Under helgen 17-19 mars hade riksförbundet Sveriges Unga Katoliker sitt årsmöte.
Återigen har SUK haft årsmöte, och vi har visat att SUK är ett starkt och aktivt förbund med många som bryr sig och vill påverka. Vi har sammanfattat året 2016 och ser nu framåt.

Tillsammans har vi bett och firat den heliga mässan, vi har haft många diskussioner, workshops, omröstningar och genomgångar. Ibland tog vissa frågor lite längre tid,  men detta med ”långmangling” är en hörnsten och ett nödvändigt inslag i en demokratisk organisation som också visar på det starka engagemang vi har i förbundet. Trots allt lyckades vi dessutom bli färdiga med årsmötet på lördagskvällen i år igen, delvis tack vare vårt effektiva presidium bestående av våra två mötesordförande Jan Sundström och Nasif Kasarji samt våra mötessekreterare Kristina Radetic och Robel Domenico.

Vi fick under helgen besök av vår Biskop Anders Arborelius som firade den heliga mässan tillsammans med oss, våra sakrevisorer Valida Fendic och Cecilia Bergman samt p. Marc-Stephan Giese, församlingen S:ta Eugenias ungdomspräst. Dessutom kom fem representanter från Danmarks Unga Katoliker och Norges Unga Katoliker, en bra upptakt inför de Nordiska Ungdomsdagarna i höst.
Tack alla ni som kämpat som valberedning och revisorer, tack vår allt-i-allo under årsmötet Gabriel Al-Haddad och ett stort tack till vårt duktiga presidium. Och sist men inte minst: tack alla ni som deltog och gjorde detta till ett bra årsmöte.

Ny styrelse 2017-2018
Ordförande: Fiorella Bastidas
Vice ordförande: Mateja Brankovic
Kassör: Marcus Grunditz
Sekreterare: Max Skalenius
Ledamot: Vanessa Nacional
Ledamot: Nils Glimelius
Ledamot: Kristoffer Linder

Verksamhetsutskottet 2017-2018
Pernilla Neamatallah (extern ledamot)
Peter Engström (extern ledamot)
Petri Nordin  (extern ledamot)
Styrelsen utser ytterligare ledamöter.

Redaktionsutskottet 2017-2018
Paula Laskowska (extern ledamot)
Martin Ljunkvist (extern ledamot)
Simon Danielsson (extern ledamot)
Styrelsen utser ytterligare ledamöter.

Vi gick igenom allt och diskuterade det som behövdes riktigt ordentligt.
Behöver en bil flyttas mitt under årsmötet, ja, då hjälpte alla till.
Naturligtvis firades det en del mässor och både Completorium och Laudes.
Utan större problem valdes en ny styrelse!
Efter årsmötet var färdigt så kan man passa att leka ”Maffia”.
Polsk dans hade vi också, ett minne från världsungdomsdagarna i Krakow.

 

SUKs ordinarie årsmöte 4-6 mars 2016

Under helgen 4-6 mars hade riksförbundet Sveriges Unga Katoliker sitt årsmöte.

Denna styrelse valdes:
Ordförande: Fiorella Bastidas Nyval 2år
Vice ordförande: Jessica Moussa Nyval 2 år
Kassör: Marcus Grunditz 1 år kvar
Sekreterare: Diana Kasabian Nyval 2år
Ledamot: Pernilla Neamatallah 1 år kvar
Ledamot: Grevy Malombo fyllnadsval 1år
Ledamot: Simon Bakran 1 år kvar


Ett stort tack till den avgående styrelsen!

Tack presidiet fär er stora insats!
Rebecca Aineskog och Nasif Kasarji som ordförande och Miranda Brander och Marcela Soto Gonzalez som sekreterare.
…och tack p. Pascal och Biskop Anders för att ni var med oss!
Och tack Lasse Noval från Danmarks Unga Katoliker

SUKs ordinarie årsmöte 6-8 mars 2015

Under helgen 6-8 mars träffades vi för att ha SUKs årsmöte ute på Marielunds
stiftsgård.
Tack alla ni 79 deltagare som gjorde årsmötet så bra!

Ett särskilt tack till Biskop Anders
Arborelius och p. Pascal René Lung för at ni var med! …och tack alla
gäster: Tawfik Matti från Bilda, Cecil De Rosario och Karin Zetterlund
från Justitia et Pax och jämställdhetsrådet, Ulrika Erlandsson från KPN,
Peter van Gylswyk från Caritas, Frederikke le Févre Ryom och Lasse
Noval från Danmarks Unga Katoliker.
Sist med inte minst: tack
presidiet: Jan Sundström och Nasif Kasarji som skötte ordförandeskapet
prickfritt, och Robel Domenico och Katarina Krajina som är
supersekreterare!

Ny styrelse:
Ordförande: Jessica Moussa – 1 år kvar
Vice ordförande: Karolina Danilczuk – 1 år kvar
Kassör: Marcus Grunditz – nyval 2 år
Sekreterare: Jakob Håkonsson -fyllnadsval 1 år
Ledamot: Frank Nsubuga – nyval 2 år
Ledamot: Pernilla Neamatallah -nyval 2 år
Ledamot: Grevy Malombo – 1 år kvar
Ledamot: Simon Bakran –fyllnadsval 1 år

Ny valberedning:
Carolina Engström
Paula Moussali
f. Witold Mlotkowski
sr Basma Yousif
Desirée Karlsson

Sakrevisorer till årsmötet 2016:
Cecilia Bergman
Valida Fendic

Valda revisorer:

Lekmannarevisor: John Mossop
Auktoriserad revisor: revisorsbyrån PWC och Anders Rabb

På lördagens eftermiddag delade vi in
oss i grupper för att diskutera budget, verksamhetsplan och
media. På kvällen var det musik och kortspel ”maffia”.
Naturligtvis firades den heliga mässan!

 

 

SUKs ordinarie årsmöte 28-30 mars 2014

Tack alla ni 90 deltagare gäster och funktionärer som bidrog till ett mycket bra årsmöte!
Tack Jan Sundström, Eduard, Katarina Krajina och Robel Domenico för ett bra arbete med protokollskrivning och årsmötesledning!
Den heliga mässan, workshops, dans, förhandlingar, fika, diskussioner,  och mycket gemenskap…

Detta blev våra nya styrelse för 2014-2015:

Ordförande: Jessica Moussa Nyval 2014
Vice ordförande: Karolina Danilczuk Nyval 2014
Sekreterare: Kristofer Lantz Nyval 2014
Kassör: Marcus Grundtitz Fyllnadsval 1 år
Ledamot: Victoria Grenda Fyllnadsval 1 år
Ledamot: Grevy Malombo Nyval 2 år
Ledamot: Desirée Karlsson 1 år kvar
Ledamot: Paula    Moussali 1 år kvar

SUKs ordinarie årsmöte 1-3 mars 2013

Under helgen 1-3 mars hade vi SUKs årsmöte på Marielund. Mötesordföranden var Jan Sundström och Rebecca Offermans, och mötessekreterare Rebecca Risberg och Robel Dominico. Tack alla fyra, ni gjorde ett underbart arbete!
För första gången sen ”urminnes tider” avslutades årsmötet redan kl. 21.04 på lördagskvällen! Helt otroligt! Varför blev det så?

-Kan det ha varit att vi hade tre olika workshop på lördagsförmiddagen om budget/verksamhetsplan/omorganisering av SUK?
-Kan det ha varit för att generalvikarien Pascal René visade sig ha oanade kunskaper i föreningsteknik?
-Eller Var det kanske för en ovanligt snygg Harlem shake?
-Kanske var det för att våra mötesordföranden Jan och Rebecca var otroligt skickliga?
-Eller var det för att många mötesdeltagare var insatta och engagerade?
-…eller för att Barcelona Real Madrid hade match?!
Vi låter det vara osagt tills vidare.

Teija hade fått igång en del av mötesdeltagarna att göra egna rosenkransar. och Ann Louise och Katarina från Norges Unga Katoliker (NUK) var med på vårt årsmöte. Tack! Efter en del firande på lördag ”kväll” hann inte riktigt alla upp till frukosten på söndagen.
Tack för ett bra årsmöte 2013!

Invalda i förbundsstyrelsen 2013:

Ordförande: Nasif Kasarji (1 år kvar)
Vice ordförande: Otavia Yousef (1 år kvar)
Kassör: Kristofer Lantz (nyval 2 år)
Sekreterare: Marcus Grunditz (fyllnad Patric Mrad 1 år kvar)
Ledamot: Patric Mrad
Ledamot: Paula Moussali
Ledamot: Jessica Moussa
Ledamot: Desirée Karlsson