GDPR och SUK

Om personuppgifter och SUK

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är något som gör att man kan identifiera en enskild person. T.ex. för och efternamn… förnamn i kombination med en adress, en bild tagen på nära håll…

SUK har hand om en hel del personuppgifter
T.ex. har SUK ett register med sina medlemmar.

När du blir medlem
När du anmäler dig som medlem i SUK så sparar vi dina personuppgifter, t.ex. din adress och telefonnummer i våra medlemsregister. Det gör vi för att du ska kunna få fördelarna med att vara medlem i SUK som tex. få medlemstidning, information om läger eller årsmöten.

När du anmäler dig som medlem så måste du inte ange telefonnummer och e-postadress. Vi kan behöva denna information för att kunna skicka ut reklam om vissa evenemang, men detta är frivilligt.

Men SUK sparar den här informationen också för att kunna redovisa vilka medlemmar vi har när vi söker pengar från staten (MUCF) och vissa landsting. Pengar vi behöver för att kunna ordna verksamhet till våra medlemmar.
När vi söker pengar från t.ex. staten så vill de veta saker som var våra medlemmar bor, hur gamla de är och hur många som är flickor och pojkar. Vi sparar dessa uppgifter så länge vi tror att de kan behövas.

Vi delar vissa uppgifter med de som har rätt att se dem
När vi söker bidrag från staten och ibland vissa landsting så brukar vi inte visa upp registren för dem, utan det är vår revisor som tittar igenom medlemsregistret för att kolla att de medlemmar vi söker pengar för faktiskt existerar.

Den region/distrikt och lokalförening du tillhör har också rätt att få se dina medlemsuppgifter som t.ex. namn och adress. De behöver ju veta vilka medlemmar de har för att t.ex. du som medlem ska kunna få inbjudan till läger.

Bilder?
Bilder där man kan identifiera vem som är på bilden (och inte bara… det där måste vara Veronika, jag känner igen skorna) är också en personuppgift och då krävs skriftligt samtycke för att få använda den. Undantagna är bilder som är en del av en artikel och bilden direkt har med artikeln att göra. Undantagna är också bilder som behövs för att kunna genomföra eventet de är tagna från. T.ex. om man är beroende av bidrag för att kunna genomföra eventet och bidragsgivaren kräver redovisning med bilder. Fast även där bör man välja bilder med omsorg, och de som inte vill vara bör kunna slippa så länge som några andra kan tänka sig att vara med på bild. Dessutom bör detta informeras om på anmälningsblanketten.

Ändra något? Gå ur registret?
Har du skickat in information om dig själv eller ditt barn men vill ändra något eller kanske stryka något, så maila till SUKs mail suk@suk.se
Är du nyfiken på vilka uppgifter vi har om dig, så kan du maila suk@suk.se och fråga. Målet är då att skicka dina uppgifter till din folkbokföringsadress.

Har du ett barn under 16 år?
Du har då som vi förstått det ökade rättigheter att få se och också stoppa delar av vår hantering av ditt barns personuppgifter.

Vill du läsa mer om SUKs hantering av personuppgifter i samband med event, klicka här.

Har du hand om register? Klicka här.

Man kan läsa mer om hantering av personuppgifter på integritetsmyndigheten.

Eller ring oss på SUK!

På SUKs kansli är det Åsa Hulthén som hanterar medlems- och deltagarlistorna. Mailadress: asahult@suk.se