GENVÄGAR FÖR UNDERVISNINGSGRUPPER

Genvägar till medlemskap för undervisningsgrupper

Har du hand om en grupp barn eller ungdomar?
Gruppen kan bli medlemmar i riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK) på flera olika smidiga sätt. De flesta blir medlemmar genom att fylla i SUKs ”aktiva medlemslistor”   eller ”har-betalat-listor”, eller genom SUKs hemsidas medlemsfunktion.
Men det finns fler sätt som kan passa en del undervisningsgrupper bättre.

KAN DELTAGARNA ANMÄLA SIG TILL SUK SAMTIDIGT SOM DE ANMÄLER SIG TILL TROSUNDERVISNING?

-Absolut!

Ofta begär församlingen redan in mycket av den information som behövs för att bli medlem i SUK när man anmäler sig till undervisningen, som namn, adress, och födelseår. Så det är smidigt att låta deltagaren anmäla sig till SUK och katekesundervisning på samma papper.

Viktigt är att personen gör en separat handling/underskrift för att gå med i SUK, och att man inte blir medlem i SUK automatiskt för att man anmäler sig till församlingens undervisning. Om man behöver skriva under för att gå med i undervisningen så behövs det en extra underskrift för att gå med i SUK/lokalföreningen.

GRUPPEN ÄR JU REDAN ANMÄLD TILL BILDA. HUR GÖR VI DÅ?

Förslag:
1. Exportera uppgifterna som finns i Bildas e-tjänst till en Excelfil.
2. Lägg dit namnet på en lokalförening (är du osäker på vilken ni ska välja, titta här) på Excelfilen.
3. Skriv ut filen.
4. Nu får alla barn och ungdomar (och ledare) som vill bli medlemmar skriva på den utskrivna Excellistan bredvid sitt namn. Och så skriver ledaren dit datumet de skrev under.

Om deltagarna är många och man inte vill att alla ska se varandras uppgifter räcker det med för- och efternamn i den förifyllda utskriften.  På samma sätt om ni inte får plats med alla kolumner i utskriften. Ni skriver då bara ut vissa kolumner och kompletterar utskriften som ni skickar in till SUK med en Excelfil med resten av uppgifterna.

MEN OM VI REDAN HAR EN ADRESSFIL I DATORN PÅ ALLA MEDLEMMAR?

Tips:
1. Skriv ut din adressfil.
2. Lägg dit namnet på en lokalförening (är du osäker på vilken ni ska välja, titta här) på Excelfilen.
3. Nu får alla barn och ungdomar (och ledare) som vill bli medlemmar skriva på den utskrivna listan bredvid sitt namn. Och så skriver ledaren dit datumet de skrev under.

Om deltagarna är många och man inte vill att alla ska se varandras uppgifter räcker det med för- och efternamn i den förifyllda utskriften.  Ni kompletterar utskriften som ni skickar in till SUK med en adressfil med resten av uppgifterna.

KONTAKTA SUK

Medlemslistorna (kopior) skickar ni sedan in till SUK kansli, antingen via post till SUK, Box 2150, 10314 Stockholm, eller skannas in och mejlas till asahult@suk.se

Behöver du hjälp? Undrar du något? Mejla till suk@suk.se eller ring 08-50557690. Vi vill verkligen hjälpa er att bli medlemmar.