Pröva en kallelsereträtt i Visby?

Kan jag ha en kallelse till tjänst i Kyrkan på något sätt?

Jesu Sällskap, Jesuitorden, erbjuder små grupper av troende unga vuxna i åldrarna 18-30, möjlighet att under ett antal dagar urskilja eller utvärdera en kallelse till präst- eller ordensliv i Kyrkan. Fr o m senhöst och vinter 2021 och under hela 2022 står ett antal tillfällen (ofta i samband med längre helger eller lov) öppna för små grupper om 3-4 personer åka till Visby och den katolska församlingens nyrenoverade hus där (med bekväm logi och utrymmen för möten, liksom inte minst tillgång till kyrkan alldeles intill).

Materialet är skrivet på engelska för att också nå icke-svensktalande, men i normalläget hålls reträtterna på svenska, med möjlighet till engelska vid behov. Layouten i dokumentet är gjord för att skrivas ut på färg och vikas till en enkel folder att kopiera upp och ge exempelvis till ungdoms- och studentgrupper, eller andra intresserade, i församlingar och nätverk.

Med grund i den ignatianska traditionen av andlig urskiljning och under ledning av en jesuitpater från Uppsala eller Stockholm erbjuds möjligheten att i tystnad och stillhet, med ”levande kulisser” av stadens liv och en storslagen natur bara runt hörnet, reflektera systematiskt över frågan om den egna kallelsen för att så kunna ta ett steg vidare på vägen att bättre tjäna Kristus och hans Kyrka. Deltagarna betalar inget för boendet, lokalerna eller ledningen, enbart en avgift för inköp till måltider, som ordnas på plats i huset, samt för resan. Behövs finansiell hjälp får man höra av sig.

Broschyr "Pröva en kallelsereträtt i Visby?"