KNUG-OM-OSS

Nationella gruppen KNUG , grundad år 2014 har till uppgift att organisera samarbetet mellan kaldeiska aktiva föreningar i SUK men även ordna stora och gemensamma aktiviteter mellan dessa föreningar och verka för en gemensam kaldeisk och katolsk lära tillsammans med katolska kyrkan och Riksförbundet Sveriges Unga katoliker.

Du kan läsa KNUGs stadgar här: