Kontakta SUK:s förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen

Du är välkommen att kontakta Sveriges unga katolikers (SUK) förbundsstyrelse. Vill du ha snabbt svar rekommenderar vi dig  att kontakta SUK:s kansli som gärna svarar på dina frågor.

Damiana Sabah

Förbundsordförande SUK

damiana@suk.se

Krystian Wieszala

Vice ordförande

krystian@wieszala.se

Bashar Deesha

Kassör

bashar@suk.se

Karol Walko

Sekreterare

karol@suk.se

Lilian Gillegård

lilian@suk.se

Merna Audesho Yohana

Ledamot

merna.audesho@suk.se

Monika Kubiak

Ledamot

monikakubiak94@hotmail.com

Alexander Jokhaji

Suppleant

alexander.jokhaji@gmail.com