Kontakta oss

SUK’s-S styrelse 2021-2022:

Ordförande: Fadi Hanna, fadi.hanna94@gmail.com
Kassör: Karolina Kubiak, karolinakubiak_1997@hotmail.com
Sekreterare: Amanda Kaplan, amandakaplan@live.com
Ledamot: Marie Cuchet, mariecuchet@gmail.com
Ledamot: Klaudia Detkiewicz, klaudia09800@hotmail.com
Marknadsföringsansvarig: Monika Kubiak, monikakubiak94@hotmail.com

Mail till SUK’s-S: sukss@suk.se

Barn- och ungdomskonsulent i SUK’s-S: Carl Hanna, carl@suk.se
Besök även SUK’s-S på facebook under namnet SUK’s-Sydregion (SUK’s-S)