Motionsskola

... eller "Hur du kommer med ett förslag till ett årsmöte!"

Ok, hur gör man?!

1. Skriv en rubrik.
En rubrik som förklarar vad motionen handlar om är en bra början. T.e.x. rubriken ”Motion angående byte av språk på SUKs årsmöten” kan vara en bra och beskrivande titel.

2. Beskriv varför du vill ha det här beslutet. /Bakgrund
”När jag kommer till SUKs årsmöten så används ett språk som väldigt få talar. Det gör årsmötet otillgängligt för de flesta”

3. Skriv nu din lösning på problemet!
”Om vi går äver till ett språk som de flesta av oss talar så skulle vi göra årsmötet mer effektivt”.

4.Ett yrkande. /Förslag

”Jag föreslår därför att vi går över till språket lalala.”

5. Skriv ditt namn och datum.

När du skickar in motionen, kom ihåg att skicka med dina kontaktuppgifter, om styrelsen eller kansliet vill kontakta dig.

Om du skickar in en motion så förväntas du delta på årsmötet för att presentera den på plats! (Vill du inte läsa upp den själv så kan du -så länge du närvarar- överlåta själva uppläsningen till en kompis.)