Nationella grupper

Förutom regioner och distrikt så har SUK nationella grupper. SUK har egentligen en hel massa nationaliteter men bara två av dem är antagna och just nu aktiva som "nationella grupper". Skillnaden mellan dessa två och alla de andra nationella grupperna är att dessa antagit stadgar och blivit en förening och som sådan ansökt om medlemskap i SUK. Det gör att de kan söka bidrag från SUK. Vi har i dagsläget två aktiva nationella grupper: PUKiS-Polska och KNUG, en kaldéisk ungdomsgrupp. Även om man aktiv i en nationell grupp så är man ändå medlem i en region/distrikt, beroende på varlokalföreningen där man är medlem i finns.