KNUG

Kaldeiska Nationella Ungdomsgruppen

Välkommen till KNUG!

Nationella gruppen KNUG , grundad år 2014 har till uppgift att organisera samarbetet mellan kaldeiska aktiva föreningar i SUK men även ordna stora och gemensamma aktiviteter mellan dessa föreningar och verka för en gemensam kaldeisk och katolsk lära tillsammans med katolska kyrkan och Riksförbundet Sveriges Unga katoliker.

Kontakt KNUG

KNUGs Styrelse 2019-2021:
Ordförande: Isam Kalka, Isamkalka@hotmail.com
Vice ordförande, sekreterare: Lanna Hermez, Lannahermes@hotmail.com
Kassör: Romario Kasko, romario.kasko@gmail.com
Ledamot och ansvarig för andliga och kulturella utskottet: Maryam Eshaq, maream20042003@yahoo.com
Ledamot och ansvarig för sociala och sportliga utskottet: Sarmad Al-Qayyim, Sarmad.alqayyim@gmail.com
Suppleant: Khalida Eskander, khalidahanna@hotmail.com
Suppleant: Saba Slewa, Saba2007sm@hotmail.com
Ungdomspräst: Antonius Almaleh, antonius.almaleh@gmail.com

Du kan läsa KNUGs stadgar genom att klicka här.