Ny och bättre SUK-hemsida!

Som du lägger märke till ser SUK:s hemsida lite annorlunda ut. Det beror på att du kommit till  Sveriges unga katoliker helt nya hemsida.

Efter många år med den tidigare hemsidan har tekniken utvecklats så mycket att den tidigare versionens teknik inte längre hänger med. SUK:s nya hemsida är responsiv, det vill säga att sidan anpassar sig efter storleken på skärmen som du ser på den med. Med nytt utseende och nya funktioner har hemsidan blivit en modern hemsida som bättre är anpassad till dagens krav.

– Eftersom så många i dag använder www.suk.se är det viktigt att hemsidan fungerar bra och är användaranpassad, säger SUK:s ordförande Damiana Sabah.

Även om teknik och utseendet är ändrat så innebär det inte att innehållet ändrats. Du hittar fortfarande alla aktiviteter, blanketter och allt annat som fanns på den gamla hemsidan.

Nytt är också att de olika regionerna och deras konsulenter fått ansvar för sina egna webbsidor och lägger ut sin information där. Under våren har en utbildning i hemsidan för regioner och konsulenter hållits.

Det är SUK:s styrelse som har tagit initiativet till den nya sidan. En webbgrupp med representanter för styrelsen och anställda har arbetat med allt från att ta fram krav på den nya hemsidan och hitta ett bra webbteknikföretag till att kvalitetsgranska det färdiga resultatet.
– Vi tog in offerter från fler olika företag och granskade dem noga innan vi bestämde oss för att använda Crossnet som var mest fördelaktig, säger SUK:s kassör Bashar Deesha.

Struktur och menyer ser lite annorlunda ut än på den tidigare hemsidan men är nu mer överskådliga. Den nya sökfunktionen hjälper också besökaren att lätt hitta vad de söker på sidan. Hör gärna av dig om du har synpunkter på den nya hemsidan.