Om SUK

Är du ung och katolik eller bara ung och intresserad av Katolska Kyrkans gemenskap? Kom till oss! Vi har olika verksamheter på många orter i Sverige. Välkommen!      

En gemenskap

Sveriges Unga Katoliker (SUK) är en gemenskap. SUK vill fördjupa unga katolikers tro så att vi ”vågar vandra och visa vägen”. Vi tror att gör det bäst tillsammans!  SUK är en fristående riksorganisation som i dagsläget engagerar c:a två-tre tusen katolska barn, ungdomar och ledare i Sverige.

SUK vill att din och andras tro ska bli starkare!
…och ha kul på vägen dit.

Medlem i SUK

Om du vill bli medlem i SUK så blir du det just genom att bli medlem i någon av SUKs lokalföreningar. Lokalföreningarna finns över stora delar av Sverige och har lite olika inriktning. Man måste inte gå med i en förening just där man bor utan kan välja en förening utifrån intresse.

Alla är välkomna att bli medlemmar i SUK, men bara du som är mellan 6 och 28 år har rösträtt på SUKs riksförbunds årsmöten. Övriga räknas som stödmedlemmar. Hur det ser ut i lokalföreningarna styrs av de enskilda lokalföreningarnas stadgar.

Som medlem får du oftast reseersättning vid riksarrangemang, rösträtt vid SUKs årsmöte om du är 6-28 år, olycksfallsförsäkring under alla aktiviteter anordnade av SUK och dessutom någon av SUKs medlemstidningar Angelus eller Sanctus.

**Bli medlem genom att klicka här!**

Missa inte!

…allt som händer i SUK.

Gå in på nyhetssidan och kolla!

 

Hur styrs SUK?

SUKs högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är det förbundsstyrelsen som styr SUK i enlighet med årsmötets beslut.

SUK är uppdelat i geografiska regioner och ett distrikt. De är självstyrande, precis som de lokalföreningar som är medlemmar av regionerna.

Vi har även nationella grupper. (De medlemmar som är med i en nationell grupp är också med i en region.)