Regioner

SUKs regioner

SUK har delat in Sverige i geografiska områden som kalls ”regioner” (5 st) eller distrikt (1 st). De har egna stadgar och styrelser som väljs på regionernas egna årsmöten.
SUKs lokalföreningar ingår sedan, beroende på var de verkar och finns någonstans, i de olika regionerna. Som person kan man inte söka medlemskap direkt i en region, utan man blir en del av en region genom att bli medlem i en lokalförening. Nedan finns SUKs regioner och distrikt presenterade.

Här finns regionerna: