SUK Sydöst

Välkommen till SUKS region SUK Sydöst!

SUK Sydöst har med åren växt allt mer och mer, 2005 fanns det enbart tre lokalföreningar i SUK Sydöst. Ett verksamhetsår för SUK Sydöst kan se ut på följande vis.

Regionsdagar: En stad bjuder in alla i SUK Sydöst för en aktivitetsdag, det kan t ex vara att man går och bowlar, äter mat ihop, firar den heliga mässan, har diskussioner ang. något tema som har med våran tro och göra.

Barnläger: Flera år i rad så har SUK Sydöst anordnat barnläger någonstans i regionen under sommarlovet. Lägren brukar vara mycket omtyckta av barnen som brukar vara mellan 6-12 år.

Birgittaläger: Detta läger har blivit en tradition i regionen. En helg, nära Birgittadagen (7 oktober), har regionen läger hos Birgittasystrarna i Vadstena.

Styrelsemöten: styrelsen försöker träffas så ofta de kan för att planera verksamheten för SUK Sydöst.

Kontakt SUK Sydöst

SUK Sydöst 2022-2023
Ordförande: Vanessa Toma, Vanessa.toma@hotmail.se
Vice ordförande: Laurens Kämpe, Gottfridkampe@gmail.com
Sekreterare: Tresor Hakizimana, aimetresorh@gmail.com
Kassör: Karol Walko, user68137@gmail.com
Ledamot: Sam Lövström

Valberedning: Simon Hällstorp, simonhallstorp@hotmail.com Paula Hällstorp, paulagluchowski@gmail.com
Revisor: Desirée Karlsson Boll, desireekarlsson93@hotmail.com

SUK Sydösts mail: sydost@suk.se

Barn- och ungdomskonsulent i SUK Sydöst är Katarina Krajina Matti katarina@suk.se

SUK Sydösts stadgar går att läsa här.

SUK Sydösts område

Vilka aktiva lokalföreningar är en del av SUK Sydöst?

Broderskapet Den Gode Herden (fd Omalrahma, Linköping), Den Helige Anden, Jönköpings Unga Katoliker, Linköpings Unga Katoliker (LUK).Exempel på orter inom SUK Sydösts område:
Norrköping, Linköping, Jönköping, Nässjö, Växjö, Värnamo …

Man skulle kunna säga med andra ord att SUK Sydöst är landskapen Småland, Öland och Östergötland.