SUK Sydöst

Välkommen till SUKS region SUK Sydöst!

SUK Sydöst har med åren växt allt mer och mer, 2005 fanns det enbart tre lokalföreningar i SUK Sydöst. Ett verksamhetsår för SUK Sydöst kan se ut på följande vis.

Regionsdagar: En stad bjuder in alla i SUK Sydöst för en aktivitetsdag, det kan t ex vara att man går och bowlar, äter mat ihop, firar den heliga mässan, har diskussioner ang. något tema som har med våran tro och göra.

Barnläger: Flera år i rad så har SUK Sydöst anordnat barnläger någonstans i landet, lägren brukar vara mycket omtyckta, på våra barnläger brukar det komma barn som är mellan 7 och 12 år gamla.
Styrelsemöten: styrelsen försöker träffas så ofta de kan för att planera verksamheten för SUK Sydöst.

Kontakt SUK Sydöst

SUK Sydöst 2021-2022
Ordförande: Karol Walko, user68137@gmail.com
Sekreterare: Tresor Hakizimana, aimetresorh@gmail.com
Kassör: Desirée Karlsson Boll, desireekarlsson93@hotmail.com
Ledamot: David Morello Miravet, david@tebre.org
Ledamot: Simon Hällstorp, simonhallstorp@hotmail.com
Valberedning: Laurens Kämpe, Gottfridkampe@gmail.com
Valberedning: Vanessa Toma, Vanessa.toma@hotmail.se
Revisor: Paula Gluchowski, paulagluchowski@gmail.com

SUK Sydösts mail: sydost@suk.se

Barn- och ungdomskonsulent i SUK Sydöst är Katarina Krajina katarina@suk.se
Du kan gå in på SUK Sydösts facebook under SUK Sydöst

SUK Sydösts stadgar går att läsa här.

SUK Sydösts område

Vilka aktiva lokalföreningar är en del av SUK Sydöst?

Broderskapet Den Gode Herden (fd Omalrahma, Linköping), Den Helige Anden, Jönköpings Unga Katoliker, Linköpings Unga Katoliker (LUK).Exempel på orter inom SUK Sydösts område:
Norrköping, Linköping, Jönköping, Nässjö, Växjö…

Man skulle kunna säga med andra ord att SUK Sydöst är landskapen Småland, Öland och Östergötland.