SUK Väst

Välkommen till SUKs region SUK Väst!

SUK Väst omfattar Göteborgs dekanat (i princip hela Västsverige). Regionen bildades 2004 genom en sammanslagning av distriktsorganisationen KaBoF i Göteborgsområdet och den tidigare regionen VÄST.

Kontakt SUK Väst

SUK Västs valda styrelse 2021-2022:
Ordförande: Alexander Svensson, rubalex01@gmail.com
Vice ordförande, Adela Ochotnicki, adelaochotnicki@hotmail.com
Sekreterare: Chau Phan, Chawaiii@hotmail.com
Kassör: Stessy Noella Hakizimana, hstessynoella@yahoo.fr
Ledamot: David Joachim, davidjarlstrom@gmail.com
Ekonomisk revisor, Vanessa Glimelius
Sakrevisor f. Tobias Unnerstål
Valberedning: Kristina Radetic

Barn- och ungdomskonsulent: Arno Humal, arno@suk.se
Besök SUK VÄST på facebook på SUK Väst
SUK Västs mail: sukvast@suk.se

SUKs stadgar går att läsa här.

SUK Västs nye konsulent!

SUK Väst har en ny barn- och ungdomskonsulent. Här kommer vår nye konsulents presentation:
Jag heter Arno Humal och har bott i Göteborg sedan 2016. Sen dess har jag varit en aktiv medlem i Kristus Konungens församling både inom ungdoms- och musikverksamheten. I våren 2020 blev jag klar med mina studier i kyrkomusik vid musikhögskolan i Göteborg och är aktiv som organist vid sidan om jobbet för SUK. Jag är övertygad att gemenskap är något absolut grundläggande för varje katolik och speglar till oss vad kyrkan är. Jag ser fram emot att få lära känna fler unga katoliker i regionen och förhoppningsvis kunna hjälpa dem att bedriva sina verksamheter!

Mejladress: arno@suk.se